Λεξιστορείν Μην με τσιτώνεις!

Το ρήμα τσιτώνω έχει τη σημασία «πιέζω κάποιον σε τέτοιο σημείο ώστε να τον εκνευρίσω».

Κατά την πιθανότερη εκδοχή φαίνεται πως η λέξη προήλθε από ένωση των ρημάτων τιταίνω (=εκτείνω, απλώνω) και τεντώνω.