Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού για την αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας νότιας Ρόδου

Στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου, χθες το μεσημέρι 13:30 συνεδρίασε  η Επιτροπή Συντονισμού για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας της Νότιας Ρόδου,  όπως αποφασίστηκε από την ολομέλεια των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων  Νότιας Ρόδου.

 Η Επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ.
• Ηλία Τσέρκη, Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου
• Νικόλαο Καραμαρίτη, Αντιδήμαρχο Λίνδου και Νότιας Ρόδου
• Θωμά Σωτρίλλη, Εντεταλμένο Σύμβουλο Υγείας- Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας
• Γεώργιο Τριάντο, Αντιδήμαρχο Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής
• Σταύρο Ακκούρη, Πρόεδρο της Δημοτικής Τοπικής Κοινότητας Γενναδίου, ως εκπρόσωπος των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων της Νότιας Ρόδου.

Κατά τη συνεδρίαση εξετάστηκε το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη λειτουργία των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία των ασθενοφόρων και των διακομιδών.

Επίσης, συζητήθηκε εκτενώς ο τρόπος συνεργασίας των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού με άλλους φορείς, προκειμένου  να εξασφαλιστεί μια βιώσιμη και διαχρονική λύση.

Κατόπιν πολύωρης συζήτησης αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα παρακάτω:
➢ Επαναλειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου Γενναδίου, ως σταθμό πρώτων βοηθειών με 24ωρη λειτουργία.
➢ Μόνιμη παρουσία ασθενοφόρου για άμεση περισυλλογή βαρέως πασχόντων και τραυματιών από την ευρύτερη περιοχή  για την άμεση διακομιδή στο Νοσοκομείο της Ρόδου.
➢ Να πραγματοποιηθεί συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη νέα Διοίκηση της 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.