Λεξιστορείν: Η πεμπτουσία!

Η λέξη πεμπτουσία δηλώνει  το σημαντικότερο και πιο ουσιώδες χαρακτηριστικό μιας έννοιας (π.χ. η πεμπτουσία της δημοκρατίας είναι οι ελεύθερες εκλογές).

Προέρχεται από τη φράση «πέμπτη ουσία» που χρησιμοποίησε ο Αριστοτέλης για τον αιθέρα, το πιο σημαντικό γι’ αυτόν στοιχείο της φύσης, το οποίο και πρόσθεσε στα τέσσερα ήδη υπάρχοντα (νερό, γη, φωτιά και αέρα).