Ποιοι ορίστηκαν στα δ.σ. των εταιρειών της περιφέρειας

Αναρτήθηκε στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” η απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, που αφορούσε τον ορισμό εκπροσώπων στις Γενικές Συνελεύσεις Εταιρειών στις οποίες μέτοχος είναι η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και μελών στα διοικητικά τους Συμβούλια.

Πρόκειται για τις εταιρείες: περιφερειακό φυτώριο, «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ», «ΚΕΚ Γεννηματάς», ΑΝΔΩ, αναπτυξιακή Κυκλάδων, «Γαληνός», ΑΝΕΚ και ν.ε. «Τήλος 21ος αιώνας».  
Η απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου που ήταν ομόφωνη έχει ως εξής:

«1. Στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε».

Εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση ορίζεται ο ΠΣ κ. Φιλήμων Ζαννετίδης με αναπληρωτή τον ΠΣ κ. Χρήστο Ευστρατίου.
Εξουσιοδοτείται ο εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση να προτείνει τους κάτωθι υποψηφίους κατά τη διαδικασία εκλογής των μελών του διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της εταιρείας :

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου προτείνει :
1. Μαραγκός Ευστάθιος
2. Ζαννετίδης Φιλήμων
3. Λάσκαρης Δημήτριος
4. Δαρζέντας Χαράλαμπος
5. Μηνατσής Ιωάννης
6. Τσίκκης Θωμάς
7. Μαριέλλος Σταμάτιος
8. Παπακωνσταντίνου Τάση
9. Βελιάδη Ανθούλα

Ο κ. Γλυνός Εμμανουήλ προτείνει τους κάτωθι υποψηφίους:
1. Πετράκης Σωτήριος
2. Σαρικάς Εμμανουήλ
3. Γερονικόλας Νικόλαος

2. Στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – READ SA
Εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση ορίζεται ο ΠΣ κ. Φιλήμων Ζαννετίδης με αναπληρωτή τον ΠΣ κ. Χρήστο Ευστρατίου.
Πρόεδρος της Εταιρίας ορίζεται από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού, ο ΠΣ κ. Χρήστος Μπάρδος.

Εξουσιοδοτείται ο εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση να προτείνει 5μελή σύνθεση του διοικητικού Συμβουλίου και τους κάτωθι υποψηφίους κατά τη διαδικασία εκλογής των μελών του διοικητικού Συμβουλίου
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου προτείνει :
1. Νικολής Νικόλαος
2. Φλεβάρης Ιωάννης
3. Μηνατσής Γεώργιος
Ο κ. Γλυνός Εμμανουήλ προτείνει :
1. Παγκάς Μιλτιάδης

3. Στο ΚΕΚ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον διακριτικό τίτλο «ΚΕΚ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ»
Εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση ορίζεται ο ΠΣ κ. Φιλήμων Ζαννετίδης με αναπληρωτή τον ΠΣ κ. Χρήστο Ευστρατίου.
Διορίζονται από την Περιφέρεια ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της εταιρείας οι κάτωθι:
1. Γιασιράνη Χαρίκλεια
2. Μανωλάκη Βάνα
 

Εξουσιοδοτείται ο εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση να προτείνει τους κάτωθι υποψηφίους κατά τη διαδικασία εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου προτείνει :
1. Ευστρατίου Χρήστος
2. Μπρίγγος Στυλιανός
3. Βαρδουλάκη Τίνα
Ο κ. Γλυνός Εμμανουήλ προτείνει :
1. Σταυλάς Κωνσταντίνος

4. Στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΕ - «ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.»
Εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση ορίζεται ο ΠΣ κ.Φιλήμων Ζαννετίδης με αναπληρωτή τον ΠΣ κ.Χρήστο Ευστρατίου.
Διορίζονται από την Περιφέρεια ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της εταιρίας οι κάτωθι:
1. Αγγέλου Μαρία
2. Στάγκας Στέργος

Εξουσιοδοτείται ο εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση να προτείνει τους κάτωθι υποψηφίους κατά τη διαδικασία εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου προτείνει :
1. Ζιάκη Σταματία
2. Παυλάκη Ειρήνη

5. Στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ –ΑΕ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.»
Εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση ορίζεται ο ΠΣ κ. Ιωάννης Μαργαρίτης αναπληρούμενος από τον ΠΣ κ. Γεώργιο Λεονταρίτη.

6. Στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τη διακριτική επωνυμία «ΓΑΛΗΝΟΣ»
Πρόεδρος της ΕταιρΕίας ορίζεται από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού, ο ΠΣ κ. Γεώργιος Χαλκιδιός.

Μέλη του ΔΣ ορίζονται ακόμη οι κάτωθι:
1. Σωτρίλλης Θωμάς
2. Τσέρκης Ηλίας, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου
3. Διακογεωργίου Νικόλαος, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Ρόδου
4. Φουτούλης Νικόλαος, Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου
Από την αντιπολίτευση και έπειτα από υπόδειξη του κ.Εμμανουήλ Γλυνού ορίζεται ως μέλος του ΔΣ ο κάτωθι:
1. Σαρικάς Εμμανουήλ

7. Στην ΑΝΕΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΕ
Εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση ορίζεται ο ΠΣ κ. Εμμανουήλ Μουσελλής, αναπληρούμενος από τον ΠΣ κ. Ιωάννη-Ανδρέα Θεμέλαρο.

8. Στη ΝΕ ΤΗΛΟΣ 21ος αιώνας SEA STAR
Εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση ορίζεται ο ΠΣ κ. Χρήστος Ευστρατίου αναπληρούμενος από τον ΠΣ κ. Χρήστο Μπάρδο».