Καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των περιφερειακών συμβούλων

Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι αποφάσεις του περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε περιφερειακούς συμβούλους. 

Οι αρμοδιότητες αφορούν: τους Κωνσταντίνο Χρυσοχοΐδη, Θωμά Σωτρίλλη, Χρήστο Μπάρδο, Κάλλιστο Διακογεωργίου, Γιάννη Φλεβάρη, Νίκο Νικολή και τη Χαρούλα Γιασιράνη. Οι αποφάσεις του περιφερειάρχη, έχουν ως εξής:

Κώστας Χρυσοχοΐδης
«Μεταβιβάζουμε στον Περιφερειακό Σύμβουλο Χρυσοχοΐδη Κωνσταντίνο του Παράσχου τις αρμοδιότητες σε θέματα Ακτοπλοΐας, Αερομεταφορών και Υδατοδρομείων για τις ΠΕ Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα του άρθρου 37 παρ.3ε του π.δ. 130/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την αρμοδιότητα εκπροσώπησης της Περιφέρειας και τη διατύπωση εισηγήσεων στον Περιφερειάρχη για θέματα πολιτικής της κρουαζιέρας στις Π.Ε Δωδεκανήσου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω Περιφερειακού Συμβούλου προς τον οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες με την παρούσα απόφαση, οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες ασκούνται από τον Περιφερειάρχη».
 


Θωμάς Σωτρίλλης
«Μεταβιβάζουμε στον Περιφερειακό Σύμβουλο Σωτρίλλη Θωμά του Βασιλείου τις αρμοδιότητες του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας για τις ΠΕ Δωδεκανήσουκαι συγκεκριμένα των άρθρων 31 και 33 του π.δ. 130/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις αρμοδιότητες που αφορούν στη λειτουργία των Κοινωνικών Παντοπωλείων των ΠΕ Δωδεκανήσου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω Περιφερειακού Συμβούλου προς τον οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες με την παρούσα απόφαση, οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες ασκούνται από τον Περιφερειάρχη».

Nίκος Νικολής 
«Μεταβιβάζουμε στον Περιφερειακό Σύμβουλο Νικολή Νικόλαο του Μιχαήλ τις αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού για τις ΠΕ Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα του άρθρου 28 παρ.3β του π.δ. 130/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω Περιφερειακού Συμβούλου προς τον οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες με την παρούσα απόφαση, οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες ασκούνται από τον Περιφερειάρχη».

Χρήστος Μπάρδος 
«Μεταβιβάζουμε στον Περιφερειακό Σύμβουλο Μπάρδο Χρήστο του Γεωργίου τις αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (πλην ΕΣΠΑ).

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω Περιφερειακού Συμβούλου προς τον οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες με την παρούσα απόφαση, οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες ασκούνται από τον Περιφερειάρχη».

Κάλλιστος Διακογεωργίου 
«Μεταβιβάζουμε στον Περιφερειακό Σύμβουλο Διακογεωργίου Κάλλιστο του Βασιλείου τις αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού για τις ΠΕ Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα του άρθρου 28 παρ.3β του π.δ. 130/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω Περιφερειακού Συμβούλου προς τον οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες με την παρούσα απόφαση, οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες ασκούνται από τον Περιφερειάρχη».

Χαρούλα Γιασιράνη  
«Μεταβιβάζουμε στην Περιφερειακή Σύμβουλο Γιασιράνη Χαρίκλεια του Εμμανουήλ τις αρμοδιότητες του τομέα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα των άρθρων 9 και 10 του π.δ. 130/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της ανωτέρω Περιφερειακής Συμβούλου προς την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες με την παρούσα απόφαση, οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες ασκούνται από τον Περιφερειάρχη».

Γιάννης Φλεβάρης 
«Μεταβιβάζουμε στον Αντιπεριφερειάρχη Φλεβάρη Ιωάννη του Στέργου τις αρμοδιότητες του τομέα Εμπορίου και Επαγγέλματος για τις Π.Ε. Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα του άρθρου 26 παρ. 3β και 3γ του π.δ. 130/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπεριφερειάρχη προς τον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες με την παρούσα απόφαση, οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες ασκούνται από τον Περιφερειάρχη».