Ποιοι εισήχθησαν στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου το 1959

ΠΡΟ ΗΜΕΡΩΝ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΣ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΣΥΝΕΛΑΒΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΚΑΦΟΣ ΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 4 ΑΛΙΕΙΣ

Ελληνικόν αλιευτικόν σκάφος συνελήφθη υπό τουρκικών περιπολικών, ενώ ευρίσκετο πλησίον του Καστελλορίζου και οδηγήθη εις τουρκικόν λιμένα. Κατά τας μεταδιδομένας εκ Καστελλορίζου πληροφορίας, προ τριημέρου και ενώ το μηχανοκίνητον αλιευτικόν σκάφος πλήρες αλιευμάτων, κατηυθύνετο προς τον λιμένα του Καστελλορίζου εδέχθη επίθεσιν τουρκικών περιπολικών.

Τα τουρκικά σκάφη υποχρέωσαν το αλιευτικόν να ανακόψη την πορείαν του και εν συνεχεία συνέλαβον τους επιβαίνοντας και έσυρον το ελληνικό σκάφος εις τον λιμένα Αντιφύλλου των τουρκικών ακτών, έναντι του Καστελλορίζου.

Του ελληνικού αλιευτικού επέβαινον οι αλιείς Σάββας Ραφτής, Παντελής Μισομικές, Ιωάννης Χριστοδούλου και Γεώργιος Μαυροθαλασσίτης. Εξ αυτών οι Μισομικές και Μαυροθαλασσίτης έχουν αδελφούς καταδίκους εις τας τουρκικάς φυλακάς.

Το επεισόδιον αυτό, καθώς και η έλλειψις πληροφοριών διά την τύχην των συλληφθέντων, έχουν προκαλέσει ζωηράν συγκίνησιν εις Καστελλόριζον.

Σημειωτέον ότι ο Μισομικές είναι δημοτικός σύμβουλος Καστελλορίζου.

ΑΝΕΚΟΙΝΩΘΗΣΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡ
ΠΟΙΟΙ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ

Χθες εξεδόθησαν τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου. Ούτοι, εις το ΤΜΗΜΑ ΑΡΡΕΝΩΝ εισάγονται κατά σειράν επιτυχίας οι:
1. Σχισμένος Αριστείδης του Γεωργίου συν βαθμών 113,
2. Μπουρδάκος Παναγιώτης του Νικολάου β. 112,5,
3. Κυραμαριός Σάββας του Μιχαήλ β. 110,
4. Καλούδης Παναγιώτης 107, 5. Καραναστάσης Σπυρίδων 107,
6. Χριστόπουλος Σπυρίδων 107,
7. Καλινδρώνης Χαράλαμπος 106, 8. Μπαφίτης Βασίλειος 106
9. Φάκκος Ιωάννης 106, 10. Αναστασίου Ιωάννης 105
11. Οικονόμου Εμμανουήλ 103, 12. Οικονόμου Θεολόγος 103
13. Πετρίδης Μιχαήλ 103, 14. Παυλίδης Γεώργιος 102
15. Χαραλάμπους Εμμανουήλ 100, 16. Χλουβεράκης Νικόλαος 100, 17. Πατρώνης Εμμανουήλ 98, 18. Τσέρκης Ιωάννης 98
19. Χαρτερός Γεώργιος ή Σάββας 98, 20. Βονάτσος Νικόλαος 97.

Εισάγονται καθ’ υπέρβασιν ως τέκνα εκπαιδευτικών.
21. Λοίρος Αριστείδης 22, Κουλιανός Σακελλάριος
Ως τέκνα πολυτέκνων
23. Φάκκας Μιχαήλ 24, Κώτης Μιχαήλ
Μη συμπληρωθείσης της θέσεως του θύματος πολέμου εισάγεται εκ της κατηγορίας των τέκνων πολυτέκνων.
Κατά σειράν επιτυχίας (ισόβαθμος της Θάνου Μαργαρίτας),
25. Μαστρογιώργης Εμμανουήλ.

Επιλαχόντες
1. Παπαδάκης Ιωάννης, 2. Σταυρόπουλος Σωτήριος, 3. Κωστάκης Ιωάννης, 4. Παπαβλασόπουλος Κοσμάς, 5. Τρούλλας Γεώργιος, 6. Κακιού Βαγιανός, 7. Αντάρτης Κύριλλος, 8. Κόκκινος Εμμανουήλ, 9. Μπακκίρης Εμμανουήλ, 10. Αλαβέρας Αντώνιος.

Εξ άλλου εις το Τμήμα Θηλέων εισάγονται κατά σειράν επιτυχίας αι:
1. Καρδούλη Ευαγγελία του Κωνσταντίνου σύν βαθμ. 132, 2. Κώτη Μαρία Κυπριανού σύν. β. 122, 3. Καλαντζάκη Άννα Ιωάννου σύν. β. 118, 4. Γεωργιάδου Μαρία σύν. β. 116, 5. Παπαδάτου Δέσποινα σύν. β. 108, 6. Καπελλά Φανή συν. β. 104, 7. Αυγουστάκη Ελένη σύν. β. 103, 8. Καράμπελα Δόμνα σύν. β. 100, 9. Παπασάββα Δέσποινα σύν. β. 100, 10. Χατζηνικολάου Μαρία σύν. β. 100.

Εισάγονται καθ’ υπέρβασιν ως τέκνα εκπαιδευτικών
11. Παρδαλού Παρασκευή 12, Ροδίτου Άννα.
Ως τέκνα πολυτέκνων
13. Κυπριωτάκη Γεωργία, 14. Ψαρομπά Ελευθερία, 15. Καλικαντζάρου Σεβαστή.

Μή συμπληρωθείσης της θέσεως του θύματος πολέμου εισάγεται εκ της κατηγορίας πολυτέκνων (ισόβαθμος του Μαστρογιώργη Εμμανουήλ).
16. Θάνου Μαργαρίτα

Επιλαχούσαι
1. Τσέπου Βασιλική, 2. Βολονάκη Ιωάννα, 4. Μάνου Χριστίνα, 4. Δρακάκη Μαρία, 5. Κώτη Ουρανία, 6. Λάζου Όλγα, 7. Κωνστάκη Ειρήνη, 8. Παναγιώτου Ελένη, 9. Δημητράτου Σταματούλα, 19. Χατζηαγγελή Αργυρώ, 11. Κασανή Κλεοπάτρα, 12. Φεντούκου Εύα, 13. Μιχελάκη Ευανθία, 14. Τσουράκη Ελευθερία.