Λεξιστορείν: Ο ακαμάτης

Ακαμάτη χαρακτηρίζουμε τον φυγόπονο, τον οκνηρό, τον άνθρωπο που δεν έχει διάθεση για εργασία.

Πρόκειται για μια σύνθετη λέξη με α΄ συνθετικό το στερητικό α΄ και β’ συνθετικό το ουσιαστικό κάματος= ο μόχθος, ο κόπος, καταγόμενο από το αρχαίο ρήμα κάμνω= κοπιάζω, κουράζομαι.