Δυναμικά ξεκίνησαν στην κοινότητα Κρεμαστής

Πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2019, συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κρεμαστής, με θέμα «Λήψη απόφασης για χωροθέτηση ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου για Κ.Υ.Ε. στην Κοινότητά μας (τροποποίηση Κανονισμού Κοινόχρηστων χώρων)».

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Δράκος και τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Φλεβάρης, κ. Γεώργιος Σμαραγδιός, κ. Δημήτριος Παρμπούνης, κ. Νικόλαος Τσιμέττας, κ. Σταύρος Μάτσης και κα Τσούλλου – Κλαδάκη Αικατερίνη, όπως επίσης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων κ. Βασίλειος Παπαοικονόμου, κ. Αθανάσιος Στάμος και κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη του πρώην Τοπικού Συμβουλίου Κρεμαστής, εκ των οποίων παρέστησαν μόνο ο κ. Δημήτριος Κοκκάρης και κ. Γεώργιος Σοφρωνάς.

Σε ανακοίνωσή του το τοπικό συμβούλιο Κρεμαστής αναφέρι τα ακόλουθα σχετικά με τη συνεδρίαση “Ευχαριστούμε τον κ. Δημήτριο Κοκκάρη ο οποίος αν και μετά από ατύχημα, προσήλθε στη συνεδρίαση και ενημέρωσε σχετικά με τη λειτουργία και τα θέματα της πρώην Κοινοτικής Αρχής, όπως επίσης για τη διαδικασία που τηρούνταν για τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του Δεκαπενταγούστου και των Εννεαημέρων, για το Σύλλογο Αναβάθμισης Κοινότητας Κρεμαστής, για τις δραστηριότητές του και για τα Βιβλία που τηρούνταν στη διαδικασία αυτή, τα οποία μετά από διαβεβαίωση του κ. Κοκκάρη, θα παραδοθούν σε επόμενο Τοπικό Συμβούλιο.

Η καθημερινότητα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ενημέρωσε στην αρχή για τα προβλήματα και τα θέματα που αντιμετωπίζει η Κοινότητά μας στον τομέα της Καθημερινότητας και Καθαριότητας, λόγω του ότι δεν έχουμε μηχανήματα, εργαλεία και προσωπικό που να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες μιας μεγάλης Κοινότητας όπως η Κρεμαστή. Οι δύο εργάτες γενικών καθηκόντων δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τις καταστάσεις που δημιουργούνται στις έξι Κοινότητες της Ενότητάς μας. Σε πολλές περιπτώσεις δανεισθήκαμε εργαλεία και μηχανήματα από άλλες Ενότητες για να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της δουλειάς.

Στα ανοιχτά φορτηγά έχουν προκληθεί ζημιές και είναι ακινητοποιημένα στο συνεργείο του Δήμου.
Ο κ. Βασίλειος Παπαοικονόμου ενημερώθηκε για τα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του και συγκεκριμένα για το νέο Πολεοδομικό Σχέδιο Κρεμαστής. Άμεσα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των υπαλλήλων του Πολεοδομικού Σχεδιασμού, των Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων της Κοινότητάς μας και του Τοπικού Συμβουλίου Κρεμαστής και στη συνέχεια Λαϊκή Συνέλευση για ενημέρωση, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν στο θέμα αυτό.  Ο κ. Αθανάσιος Στάμος ενημερώθηκε για τις εγκαταστάσεις των σχολικών κτηρίων και την κατάσταση που επικρατεί, διότι αντιμετωπίζουν σοβαρά κτηριακά προβλήματα με κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών.  Ακολούθησε συζήτηση για τη διάβρωση των ακτών, τις συνέπειες και την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού θέματος. Ο κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν χαθεί εκατόν δεκαεπτά (117) μέτρα ακτής.

Ο κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου, ενημέρωσε για τα θέματα που άπτονταν της αρμοδιότητάς του ως πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου και κατέθεσε τις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα αυτό και αφορούσαν την Κοινότητά μας, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.
Επίσης έγινε εκτενής συζήτηση για τη Γέφυρα Ασωμάτων και τον καθαρισμό του Κρεμαστενού Ποταμού, προκειμένου να μη θρηνήσουμε ξανά θύματα, όπως αυτό συνέβη στις 22 Νοεμβρίου 2013 που χάθηκαν δύο ζωές.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι θα πραγματοποιήσει συνάντηση με φορείς της Περιφέρειας, για τα παρακάτω σοβαρά θέματα που απασχολούν την Κοινότητά μας:
1) Γέφυρα Ασωμάτων
2) Διάβρωση των ακτών

3) Καθαίρεση παλαιών κτισμάτων που βρίσκονται στο στενό τμήμα της Λεωφ. Ελευθερίας για τη διαπλάτυνση του δρόμου και δημιουργία πάρκινγκ
4) Αναστήλωση του Μεσαιωνικού Κάστρου Κρεμαστής και η πλακόστρωση της περιβάλλουσας περιοχής.

Στο επόμενο Συμβούλιο, θα δοθούν αρμοδιότητες στα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου και θα συσταθούν Επιτροπές στον Πολεοδομικό, Πολιτιστικό και Αθλητικό Τομέα. Στον Τομέα Αθλητισμού, οι Επιτροπές που θα συσταθούν θα έχουν στη διαχείρισή τους το Κοινοτικό Γήπεδο και το Κλειστό Γυμναστήριο Κρεμαστής. Θα προταθούν να αποτελέσουν μέλη τους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων και Λαϊκά Μέλη. Πρόεδρος των Επιτροπών θα είναι εκ του Νόμου ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κρεμαστής κ. Μιχαήλ Δράκος».