Καλές οι προθέσεις και οι δηλώσεις αλλά... τα προβλήματα πρέπει να λυθούν!

● Πολλά λόγια πανταχόθεν και συσκέψεις για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, αλλά οι μετανάστες και οι πρόσφυγες αυξάνονται και πληθύνονται! Και ως γνωστόν, στην πολιτική τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος!

● Το ίδιο ισχύει και για τα τεκταινόμενα σε τοπικό επίπεδο. Καλές οι προθέσεις και οι δηλώσεις αλλά... τα προβλήματα πρέπει να λυθούν! Έστω κι αν ορισμένα από αυτά βρίσκονται στο “ράφι” εδώ και κάμποσα χρόνια!

● Αυτοί που κυρίως πρέπει να προσέχουν είναι οι αντιδήμαρχοι, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι και οι πρόεδροι των οργανισμών, διότι ναι μεν υπάρχει περίοδος χάριτος για όλους, αλλά... δεν είναι επ’ αόριστον!

Ο κακός