Σημαντική απόφαση για  ρύθμιση δανείου από το Πρωτοδικείο της Ρόδου

Με την 136/2019 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, έγινε δεκτή στο σύνολό της αίτηση ζευγαριού από τη Ρόδο, με την οποία ζητούσαν να ρυθμίσουν την σημερινή οφειλή τους προερχόμενη από στεγαστικό δάνειο ύψους 187.000 ευρώ με τις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη.

Το Δικαστήριο “εξαφάνισε” την πρωτόδικη απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, που είχε απορρίψει την αίτηση και δέχθηκε τη ρύθμιση που πρότειναν οι αιτούντες, οι οποίοι τελικά θα καταβάλουν μόνο το ποσό των 53.000 ευρώ μέσα σε 13 χρόνια από την επίδοση της απόφασης και απαλλάχτηκαν πλήρως από το ποσό των 134.000 ευρώ.
Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος Ρόδου, Δρ. Αικατερίνη Βολονάκη.