Λεξιστορείν: Η λέρα!

Λέρα κυριολεκτικά ονομάζουμε τη βρoμιά, την ακαθαρσία αλλά και μεταφορικά τον μη ηθικό άνθρωπο, τον παλιάνθρωπο.

Ετυμολογικά προέρχεται από το ρήμα λερώνω, το οποίο έχει τις ρίζες του στο επίθετο ολερός = ο ακάθαρτος.