Παροχή  κινήτρων από τον δήμο της Ηρωικής  Νήσου Κάσου προς τους ειδικευμένους  γιατρούς

Μία πολύ σημαντική απόφαση πήρε το δημοτικό συμβούλιο της Ηρωικής Νήσου Κάσου που έχει σχέση με την παροχή κινήτρων σε ειδικευμένους γιατρούς που θα μπορούσαν  να υπηρετήσουν στο νησί.

 Συγκεκριμένα,  προτείνεται:
α) η  καταβολή επιδόματος στέγασης μέχρι το ποσό των 300€ μηνιαίως έκαστος και β) η καταβολή επιδόματος σίτισης μέχρι το ποσό των 20€ ημερησίως έκαστος. Όπως είναι γνωστό εδώ και δύο χρόνια περίπου, μετά τη μετάθεση στο Ηράκλειο της Κρήτης του γιατρού ειδικότητας που υπηρετούσε στην Κάσο του κ. Ν. Συμψερίδη, το νησί εξυπηρετείται περιοδικά από οπλίτες  ή  αγροτικούς γιατρούς.  Εκτιμάται ότι σε συνδυασμό με το κίνητρο που περιέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τον ίδιο σκοπό, η απασχόληση γιατρών ειδικότητας στο νησί γίνεται πιο ελκυστική και ενδιαφέρουσα από μέρους τους,  Η  απόφαση πάρθηκε ομόφωνα και έχει μοναδικό σκοπό και στόχο τη διασφάλιση της υγείας, ως υπέρτατου αγαθού για τους κατοίκους του νησιού.