Λεξιστορείν: Η μετάγγιση !

Το ουσιαστικό μετάγγιση και το ρήμα μεταγγίζω σημαίνουν στην ιατρική ορολογία τη μεταφορά, τη διοχέτευση αίματος σε κάποιον ενδοφλεβίως.

Πρόκειται για σύνθετη  λέξη από το μετά + τη λέξη άγγος =το αγγείο + την κατάληξη -ίζω. Πρώτη σημασία της λέξης ήταν «μεταφέρω υγρό από το ένα αγγείο σε ένα άλλο».