Τι χρειάζεται να γίνει στα λιμάνια Ρόδου και Πάτμου

Το ενδιαφέρον που υπάρχει για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου σε νησιά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συζήτησαν με τον περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο τα μέλη του κλιμακίου της ένωσης Εφοπλιστών κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΡΝ) που επισκέφθηκαν τη Ρόδο την περασμένη εβδομάδα.

Όπως έγινε γνωστό, στόχος είναι αρκετά νησιά μας να ενταχθούν στο «full year operation» και μάλιστα αυτό θα συμπεριλάβει εκείνους τους προορισμούς που χαρακτηρίζονται από ήπιες κλιματολογικές συνθήκες και μπορούν παράλληλα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κρουαζιέρας.

Σε άμεση συνάρτηση με τον παραπάνω στόχο είναι και το γεγονός ότι σύμφωνα με όσα υπογράμμισαν οι εκπρόσωποι της ΕΕΚΦΝ, θα πρέπει να αναπτυχθούν υποδομές σε μικρά νησιά μας για τα οποία υπάρχουν τάσεις να καταστούν νέοι προορισμοί, χάρη στο ήσυχο περιβάλλον, τα φυσικά τοπία κι άλλα πλεονεκτήματα που διαθέτουν.

Αυτό αποδεικνύει ότι μετά τους δημοφιλείς προορισμούς, που δέχονται χιλιάδες επισκέπτες κρουαζιέρας, αρχίζει να υπάρχει ενδιαφέρον και για λιγότερο διάσημα νησιά στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τα οποία όμως με τις κατάλληλες υποδομές μπορούν και εκείνα να ενταχθούν στον προϊόν που προορισμού κρουαζιέρας.
Παράλληλα το γεγονός ότι η συζήτηση με τον περιφερειάρχη περιλάμβανε και τις διαδικασίες έγκρισης έργων σύμφωνα με τα master plans των λιμένων, καθώς και την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων για την εκτέλεσή τους, είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι υπάρχει έμπρακτο ενδιαφέρον για την περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην περιοχή μας.

Μεταξύ άλλων τα μέλη του κλιμακίου ζήτησαν από τον περιφερειάρχη σε ό,τι αφορά τις αρχές διαχείρισης των λιμανιών αλλά και τις άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, να τηρούνται μέτρα και να παρέχονται διευκολύνσεις για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών τόσο κατά την έξοδό τους από το πλοίο, όσο και κατά την πραγματοποίηση επισκέψεων στα ενδιαφέροντα σημεία κάθε προορισμού.

Σημειώνεται ότι το κλιμάκιο εκτός από τη Ρόδο επισκέφθηκε και άλλα λιμάνια-κομβικά σημεία της περιφέρειας που δέχονται μεγάλο αριθμό κρουαζιεροπλοίων και τουριστών όπως τα λιμάνια Μυκόνου, Πάτμου, Σαντορίνης αλλά και του Ηρακλείου στην Κρήτη.

Κατά τις επαφές των μελών του τέθηκαν επίσης θέματα όπως:
- Σχεδιασμός και κατασκευή σταθμών επιβατών (passenger terminals), σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες, αλλά και αυτές του μέλλοντος, από πλευράς αριθμού επιβατών και ιδιαίτερα αυτών που προέρχονται από χώρες Non Schengen, όπου αναμένεται η εφαρμογή νέων απαιτήσεων στους ελέγχους των αποβιβαζομένων. Στο θέμα αυτό δόθηκε ιδιαίτερη σημασία, λόγω της προετοιμασίας που πρέπει να υπάρξει, όσον αφορά την επάρκεια και καταλληλότητα των χώρων όπου θα λαμβάνουν χώρα αυξημένης μορφής διαδικασίες στους ελέγχους επιβατών, που απαιτούν, μεταξύ των άλλων, την κατάλληλη στελέχωση από πλευράς προσωπικού, ειδικά εκπαιδευμένου και ικανού στον χειρισμό των προβλεπόμενων νέων ηλεκτρονικών συστημάτων.

- Βελτιώσεις σε υπάρχουσες υποδομές, όσον αφορά τα κρηπιδώματα παραβολής των κρουαζιεροπλοίων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εξελίξεις και προοπτικές από πλευράς μεγέθους διαστάσεων των υπό ναυπήγηση νέων, τελευταίας γενιάς, πλοίων.

- Εφαρμογή μέτρων σχετικά με τα προβλεπόμενα από την οικεία Διεθνή Σύμβαση και τον Κώδικα ISPS για το Maritime Security, τόσο στη χερσαία λιμενική ζώνη, όσο και στον θαλάσσιο χώρο, εκεί που παραμένουν τα κρουαζιερόπλοια στα αγκυροβόλια, για αποεπιβίβαση των επιβατών-τουριστών με λέμβους.
- Ευκολίες παραλαβής στερεών και υγρών αποβλήτων και καταλοίπων, που παραδίδονται από τα πλοία και πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την οικεία ΔΣ MARPOL, τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Οδηγίες, καθώς και την εθνική νομοθεσία.

- Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα του ατμοσφαιρικού, με τους σχεδιασμούς και την εγκατάσταση στους λιμένες ευκολιών παροχής ρεύματος στα πλοία - cold ironing ή αλλιώς το AMP, σύστημα που δε θα υποχρεώνει τη λειτουργία των μηχανών των πλοίων κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, με αποτέλεσμα την ελάφρυνση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή που ορμούν τα πλοία, με γενικότερο σκοπό την καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

- Λειτουργία συστήματος ελέγχου αφίξεων - αναχωρήσεων κρουαζιεροπλοίων (berth allocation).
- Ευκολίες σε ό,τι αφορά τις πλοηγήσεις πλοίων στους λιμένες.
- Τοποθέτηση ναυδέτων σε προορισμούς κρουαζιέρας, όπου οι λιμενικές εγκαταστάσεις παραβολής πλοίων δεν παρέχουν τις κατάλληλες ευκολίες και υπάρχει ανάγκη παραμονής τους στους όρμους.
- Λειτουργία υδατοδρομίων.
- Λειτουργία λεωφορείων (shuttle buses) σε μεγάλους λιμένες, για τη μεταφορά επιβατών από τα σημεία αποβίβασης στα passenger terminals, όταν αυτά είναι σε μακρινές αποστάσεις.

- Αναβάθμιση αεροδρομίων, για την ανάπτυξη του home porting, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους προορισμούς κρουαζιέρας της Επικράτειας.
- Άλλες αναγκαίες υποδομές και ευκολίες που επεκτείνονται εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένων, όπως για παράδειγμα τμήματα οδικών δικτύων - τελεφερίκ, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών στα ενδιαφέροντα σημεία.
- Πολιτική σε ό,τι αφορά τον καθορισμό λιμενικών τελών, ώστε αυτά να τηρούνται σε ανταγωνιστικά επίπεδα, για να δημιουργούνται όροι προσέλκυσης των κρουαζιεροπλοίων.

Σύμφωνα με την ΕΕΚΦΝ, όλες οι συναντήσεις έγιναν σε πολύ καλό κλίμα. Οι εκπρόσωποι της Ένωσης ευχαρίστησαν τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τους δημάρχους, καθώς και τους άλλους επικεφαλής φορέων-Υπηρεσιών λιμένων, για την προθυμία και το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη του κλάδου αυτού του θαλάσσιου τουρισμού, με τα σοβαρά οφέλη για την τοπική κοινωνία της ευρύτερης περιοχής των λιμένων, αλλά και της εθνικής Οικονομίας.

Συμφωνήθηκε να υπάρξει συνέχεια των συναντήσεων, ώστε να μπορούν να ακούγονται οι απόψεις των χρηστών στο στάδιο σχεδιασμού των έργων, όπου θα αποτυπώνονται τα συμπεράσματα των διαβουλεύσεων, προς όφελος του σωστού σχεδιασμού.