Λεξιστορείν: Η ερίτιμος κυρία!

Το επίθετο ερίτιμος αποτελεί σύνθετη λέξη. Το α’ συνθετικό είναι το επιτατικό μόριο ερι – και β’ συνθετικό η λέξη τιμή.

Συνηθίζεται η χρήση του στην έκφραση «ερίτιμος κυρία» προκειμένου να δηλώσει την αξιότιμη, την εντιμότατη, την άξια σεβασμού γυναίκα.