Διαγράμμιση όλου του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Ρόδου

Περίπου 600 χλμ οδοστρώματος περιλαμβάνει η επαναδιαγράμμιση στο οδικό δίκτυο της Ρόδου  με πρωτοποριακά υλικά αντοχής, που ξεκινά άμεσα, μετά την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, της σύμβασης ανάθεσης, έναντι συνολικού ποσού 869.500,00 ευρώ.

Το έργο δημοπρατήθηκε τον Ιούνιο του 2018, αλλά η εργολαβική σύμβαση υπεγράφη μόλις τώρα, λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας που προβλέπει η νομοθεσία περί δημοσίων έργων.

Η παρέμβαση “Επαναδιαγράμμιση Οδοστρώματος Εθνικού Οδικού Δικτύου & Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Ρόδου” αφορά στην επαναδιαγράμμιση του οδοστρώματος του συνόλου του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο νησί της Ρόδου, το οποίο αποτελείται από Εθνικό Δίκτυο μήκους 63,83 χλμ και Επαρχιακό Δίκτυο μήκους 519,60 χλμ με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των διερχόμενων οχημάτων και της ασφάλειας των πεζών χρηστών.

Ειδικά για τις Εθνικές Οδούς και για κάποιες Επαρχιακές Οδούς και τα τμήματα αυτών με μεγάλη ημερήσια διέλευση οχημάτων, λόγω του αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου, προβλέπεται η εφαρμογή θερμοπλαστικών ή ψυχροπλαστικών υλικών, με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και υψηλότερη ανακλαστικότητα.

Ειδικότερα, το οδικό δίκτυο όπου θα εφαρμοστούν τα προαναφερθέντα υλικά είναι το κάτωθι:
- Εθνική Οδός Ρόδου – Λίνδου
- Εθνική Οδός Ανατολικές Ακτές (Τσαΐρι) – Αεροδρόμιο “Διαγόρας”

όπου θα γίνουν:
Γραμμές διαχωρισμού αντίθετων κατευθύνσεων
Γραμμές οριοθέτησης λωρίδων κυκλοφορίας
Διακεκομμένη γραμμή προειδοποίησης
Διαβάσεις πεζών
Γραμμή διακοπής πορείας
Γραμμή υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας στο διασταυρούμενο ρεύμα

Όλες οι απαιτούμενες διαγραμμίσεις οι οποίες δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, θα γίνουν με χρήση ακρυλικού χρώματος βαφής.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Ν. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και η προθεσμία εκτέλεσής του είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Σημειώνεται ότι διαγραμμίσεις του οδικού δικτύου θα γίνουν σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ήδη έχουν δημοπρατηθεί τα αντίστοιχα έργα.