Ζεματίστηκε εξάχρονη στη Ρόδο από υγρή πίσσα ενώ έπαιζε

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ Ο ΕΡΑΝΟΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Την Πέμπτην 15ην τρέχοντος θα διεξαχθή εις Ρόδον και εις τας μεγάλας πόλεις της Δωδεκανήσου ο Έρανος υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Εις την πόλιν της Ρόδου, διηρημένην εις 17 τομείς θα περιέλθουν τας οικίας και τα καταστήματα συνεργεία εκ κυριών δεσποινίδων αιμοδοτών, μαθητών προσκόπων και Ελληνίδων οδηγών και θα συλλέξουν τας εισφοράς, έναντι των οποίων θα δίδουν ανάλογα κουπόνια. Εξ άλλου, ο έρανος υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εις τα χωρία και τας μικράς νήσους θα διεξαχθή την 18ην τρέχοντος.

ΕΖΕΜΑΤΙΣΘΗ ΑΠΟ ΥΓΡΑΝ ΠΙΣΣΑΝ 6ΕΤΗΣ ΠΑΙΣ ΚΑΘ’ ΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΕΠΑΙΖΕ
Το απόγευμα του παρελθόντος Σαββάτου ενώ ο Αττιτής Μιχαήλ ετών 6 μαθητής, περιεργάζετο στρόφυγγα λέβητος εντός του οποίου ευρίσκετο ζέουσα πίσσα διά την ασφαλτόστρωσιν της οδού Χαραλάμπους Μούσκου, αιφνιδίως εξετοξεύθη πίσσα με αποτέλεσμα να υποστή εις τον θώρακα εγκαύματα Α’ και Β’ βαθμού. Ούτος μετεφέρθη εις το κρατικόν Νοσοκομείον η κατάστασις του δέ δεν εμπνέει ανησυχίας.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ
- Ανηγγέλθη από τας Αθήνας, ότι την 7ην Ιανουαρίου αναμένεται εκεί ο γνωστός ηθοποιός του κινηματογράφου Γκρέγκορυ Πεκ, ο οποίος εν συνεχεία θα έλθη εις την Ρόδον, προκειμένου να μετάσχη εις το “γύρισμα” σκηνών της ταινίας “Τα κανόνια του Ναβαρόνε”,  η οποία θα έχη ως πλαίσιον διαφόρους τοποθεσίας της νήσου.

- Από στιγμής εις στιγμήν αναμένονται εις Ρόδον οι ηθοποιοί Λάνα Τάρνερ και Γιούλ Μπρύνερ, προερχόμενοι απ’ ευθείας από την Ρώμην, προκειμένου να μετάσχουν εις το “γύρισμα” των εξωτερικών σκηνών της ταινίας “Δέμα εκπλήξεως”. Το φιλμ αυτό που θα γυρισθή από τον διάσημον σκηνοθέτην Αλεξάντερ Μακ Κέντρικ, είναι περιπετειώδους υποθέσεως και θα είναι παραγωγή του κ. Σίδνεϋ Στρίτνερ.

- Από ημερών ευρίσκεται εις Ρόδον ο Ελληνικής καταγωγής Αυστραλός κ. Τόλης, ο οποίος ενδιαφέρεται διά το “γύρισμα” μιας ταινίας εις την νήσον. Ο κ. Τόλης επεσκέφθη ήδη διαφόρους περιοχάς της Ρόδου επ’ ευκαιρία δέ “εγύρισε” δοκιμαστικά, τα οποία ως ανεκοίνωσε, θα χρησιμοποιηθούν και διά την δημιουργίαν ενός μικρού μήκους ταξιδιωτικού με θέμα “Η Ρόδος”. Προς τον σκοπόν αυτόν ο κ. Τόλης προέβη και εις ηχογράφησιν διαφόρων Δωδεκανησιακών τραγουδιών, τα οποία θα πλαισιώνουν το ηχητικόν μέρος της ταξιδιωτικής ταινίας.

- Παρά του Δήμου Κω προσελήφθη ειδικός μουσικοδιδάσκαλος, ο οποίος θα οργανώση την Φιλαρμονικήν της πόλεως. Εξ άλλου, παρηγγέλθη εξ Ιταλίας μια πλήρης σειρά μουσικών οργάνων, ευθύς δε ως παραληφθούν θα κληθούν οι νέοι της Κω να διδαχθούν μουσικήν και να μετάσχουν της Φιλαρμονικής. Προς ενίσχυσιν της προσπαθείας αυτής, παραλλήλως, έχει επιβληθή παρά του κ. Επάρχου πρόσθετον 50λεπτον τέλος επί των εισιτηρίων των κινηματογράφων της Κω, διά την κάλυψιν μέρους των δαπανών.

ΟΛΟΚΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ

Ως ανεκοινώθη αρμοδίως, τα έργα του Προγράμματος Μικρών Κοινωφελών του λήγοντος έτους 1959 εις την περιφέρειαν του Νομού Δωδεκανήσου, θα έχουν ολοκληρωθή μέχρι τέλους Οκτωβρίου εις όλους τους Δήμους και τας κοινότητας του Νομού. Η ολοκλήρωσις αύτη των έργων, θεωρείται ως μοναδική κατά τα μεταπολεμικά έτη εις Δωδεκάνησον, κατά την σχετικήν δέ ανακοίνωσιν, οφείλεται τόσον εις τους αμέσως ενδιαφερομένους κατοίκους, όσον και εις τους αρμοδίους κυβερνητικούς παράγοντες.