Η ίση μεταχείριση ξενοδοχείων και Airbnb

Αναφέρει συμπολίτισσά μας τα εξής:

«Για να ισχύει η ίση μεταχείριση ξενοδοχείων και Airbnb θα πρέπει η κυβέρνηση να επιβάλει ακριβώς ό,τι επωμίζονται και τα ξενοδοχεία. Και αφού πάει προς κατάργηση ο φόρος διαμονής απομένει λοιπόν να επιβάλλουν την ασφάλιση στον ΕΦΚΑ των επιχειρηματιών των Airbnb και τη μελέτη πυροπροστασίας των οικημάτων καθώς και την ασφάλεια οικοδομής από φωτιά ή ατύχημα του τουρίστα. Όποιος θέλει αντί σε πολίτες να ενοικιάζει σε τουρίστες θα πρέπει να τραβάει όσα βάρη έχουν και υποφέρουν οι ξενοδοχειακές μονάδες».