Λεξιστορείν: Ο εδώδιμος!

Εδώδιμος χαρακτηρίζεται κάποιος που είναι κατάλληλος για φαγητό, ο βρώσιμος.

Ετυμολογικά προέρχεται από τη λέξη εδωδή = η τροφή, παραγόμενη από το ρήμα έδω που σημαίνει τρώω.