Συνεδριάζει στη Σύρο  το περιφερειακό συμβούλιο

Συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου στη Σύρο το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου και μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

- Η σύσταση της επιτροπής  Περιβάλλοντος, της γνωμοδοτικής επιτροπής για την επεξεργασία του σχεδίου τροποποίησης του οργανισμού της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου και της περιφερειακής επιτροπής Διαβούλευσης της περιφέρειας

- Η εκλογή εκπροσώπων στη γενική συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

- Η επιλογή του περιφερειακού συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

- Η έγκριση δράσεων πρωτογενούς τομέα για το 2020

- Το αίτημα των εργαζομένων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για την παραμονή τους στην υπηρεσία έως την πρόσληψη των εργαζομένων του νέου προγράμματος.