Ιδιόμορφος πόλεμος στη Σύμη μεταξύ γεωργών και κτηνοτρόφων

ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΕΩΣ ΙΔΙΟΜΟΡΦΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΣ ΣΥΜΗΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΩΡΓΩΝ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

Τα 17.000 αιγοπρόβατα καταστρέφουν τα δένδρα.
Οι γεωργοί φυλάνε καραούλι-Οι διαπληκτισμοί καταλήγουν εις σύστασιν να γίνουν μηνύσεις

ΣΥΜΗ (του ανταποκριτού μας). Ένας ιδιόμορφος “πόλεμος” έχει ξεσπάσει από ημερών εις την Σύμην μεταξύ των γεωργών και των κτηνοτρόφων. Πρόκειται συγκεκριμένως, διά τας τρομεράς καταστροφάς που προκαλούν εις τα δένδρα τας αμπέλους και τας λοιπάς καλλιεργείας τα αιγοπρόβατα, τα οποία συνεπεία της ελλείψεως αυτοφυούς βλαστήσεως εις τα υψώματα λόγω της ανομβρίας, κατέρχονται εις τας κοιλάδας και καταστρέφουν τα πάντα.

Υπάρχει μία περίπτωσις γεωργού, του οποίου κατεφαγώθησαν από τα αιγοπρόβατα 23 κλήματα αμπέλου, 3 βερυκοκκιές και 2 ροδακινιές και αυτή η περίπτωσις δεν είναι η μοναδική. Συνεπεία τούτου δε δημιουργούνται συνεχώς προστριβαί εις Σύμην, διότι οι γεωργοί διαμαρτύρονται προς τους κτηνοτρόφους ή καταδιώκουν τα αιγοπρόβατα.

Από την άλλην πλευράν και οι κτηνοτρόφοι της Σύμης, οι οποίοι έχουν 17.000 αιγοπρόβατα, διατυπώνουν τον ισχυρισμόν ότι τα ζώα των πεινούν και ότι δεν δύνανται να τα συμμαζεύουν. Επειδή και οι μεν και οι δε, έχουν κατά την άποψίν των δίκαιον απευθύνονται όταν δεν διαπληκτίζονται εις τας αστυνομικάς ή αγρονομικάς αρχάς.

Αλλά και εκεί, η μόνη απάντησις είναι ότι πρέπει να υποβάλουν μηνύσεις. Φυσικά δε, κανείς δεν υποβάλλει μήνυσιν και οι διαπληκτισμοί συνεχίζονται και θα συνεχίζονται μέχρις ότου βρέξει και βλαστήσουν νέα αυτοφυή.

Μ. ΣΚΑΡΟΣ

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΣΥΝΕΙΡΓΑΣΘΗ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΓΣΔ
Χθες την πρωίαν το Προεδρείον της ΕΓΣΔ συνοδευόμενον και υπό του Διευθυντού αυτής κ. Κυριακίδη, επεσκέφθη τον βουλευτήν, κ. Κωτιάδην και τον παρεκάλεσε να συμπαρασταθή επί διαφόρων γεωργικών ζητημάτων.

Επ’ ευκαιρία εγένετο συζήτησις επί όλων των θεμάτων που απασχολούν τον αγροτικόν κόσμον της Δωδεκανήσου, ο κ. Κωτιάδης δε ήκουσε με εξαιρετικόν ενδιαφέρον και κατανόησιν τας απόψεις των εκπροσώπων των αγροτών.

ΕΝΔΕΚΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΝ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Από αύριον ο κ. Νομάρχης θα επαναρχίσει τας περιοδείας του ανά τας κοινότητας της Ρόδου, προς εξέτασιν επιτοπίως  και επίλυσιν των τοπικών ζητημάτων.

Το πρόγραμμα των περιοδειών έχει ως εξής:
Δευτέραν: 8.30 π.μ. Πυλώνα, 9.30 Λάρδος, 11.30 Λάερμα, 1.30 μ.μ. Άγιος Ισίδωρος, 3.30 Σιάννα και 5 Μονόλιθος.

Τρίτη: 6 π.μ. Σάλακος, 11 Απόλλωνα, 1 μ.μ. Πλατάνια, 3 Διμηλιά και 5 μ.μ. Αρχίπολις.

ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΤΗΣ ΚΩ ΜΕΙΟΝΕΚΤΕΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ 4 ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΩΣ (Του ανταποκριτού μας).
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Ιπποκρατείου Γυμνασίου Κω δι’ εγγράφου και προς τον Γενικόν Επιθεωρητήν Δωδεκανήσου παρακαλεί όπως ληφθή μέτρον διά την συμπλήρωσιν των κενών θέσεων των καθηγητών Φυσικών, Αγγλικών, Μουσικής και Τεχνικών εις το Γυμνάσιον το οποίον τώρα μειονεκτεί.

ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ 21ην ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Ως ανεκοινώθη συνεννοήθη Επιτροπή υπό την προεδρείαν του Νομάρχου Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου διά την “Εβδομάδα προλήψεως ατυχημάτων” η οποία θα αρχίση την 21ην τρέχοντος και θα λήξη την 27ην του ιδίου μηνός. Μέλη της εν λόγω επιτροπής θα είναι ο προϊστάμενος Επιθεωρήσεως Εργασίας, ο Διευθυντής του Υγειονομικού Κέντρου Ρόδου, ο Νομομηχανικός Ρόδου, ο Διευθυντής του ΙΚΑ, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΔ, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και ο Πρόεδρος του Νέου Εργατικού Κέντρου.

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ
Σήμερον εις άπασαν την Επαρχίαν Ρόδου θα αρχίσουν τα μαθήματα των κατωτέρων Κατηχητικών Σχολείων. Εις αυτά αναμένεται ότι θα φοιτήσουν άνω των 6500 παιδιά. Εξ άλλου από της τρεχούσης εβδομάδος θα αρχίσουν τα μαθήματα των Μέσων και Ανωτέρων Κατηχητικών Σχολείων.