Εργασία-έρευνα για το έργο του Ιππάρχου του Ροδίου θα παρουσιαστεί στο 36ο συνέδριο Μαθηματικών στη Λάρισα

Εργασία-έρευνα για το έργο του Ιππάρχου του Ροδίου πρόκειται να παρουσιαστεί στο 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικών της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στη  Λάρισα στις 1, 2 και 3 Νοεμβρίου 2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και έχει γενικό τίτλο: "Ο διευρυμένος ρόλος των Μαθηματικών στην επιστήμη και την κοινωνία. Προκλήσεις στον επανασχεδιασμό της μαθηματικής εκπαίδευσης". 

Οι συγγραφείς-ερευνητές της εργασίας είναι ο Καραγιάννης Ιωάννης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου και πρώην Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Νομού Δωδεκανήσου και η Τσομαρέλη Τριανταφυλλιά M.Sc. εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας. Ο τίτλος της έρευνας που θα παρουσιαστεί είναι: "Το Μαθηματικό έργο του Ιππάρχου και η συμβολή του στην ανάπτυξη και στην θεμελίωση της επιστήμης στην Αρχαία Ελλάδα".

Η έρευνα αυτή είναι συνέχεια και μέρος μιας εκτεταμένης έρευνας για τους αρχαίους Ρόδιους επιστήμονες που άρχισε από το 2011 και συνεχίζεται. Χρησιμοποιήθηκαν πηγές αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων-ιστορικών και κώδικες από τις βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο που μεταφράστηκαν για πρώτη φορά. Την περσινή χρονιά παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Ε.Μ.Ε. η αντίστοιχη εργασία για το μαθηματικό έργο του Γεμίνου του Ροδίου.

Επίσης η σχετική βιλιογραφία με την έρευνα για τους αρχαίους Ρόδιους επιστήμονες είναι από τους ίδιους συγγραφείς και αφορούν στα συγγράμματα:
1. “Αρχαίοι Ρόδιοι Μαθηματικοί και Αστρονόμοι” (Παπαδομαρκάκης, Τσομαρέλη, Καραγιάννης, 2012).
2. “Αρχαίοι Ρόδιοι Μαθηματικοί, Αστρονόμοι και Γεωγράφοι” (Καραγιάννης, Τσομαρέλη 2017).
3. “Γεμίνος ο Ρόδιος: Μια ερευνητική προσέγγιση της ζωής και του έργου του” (Καραγιάννης, Τσομαρέλη, 2012)
4. “Αρχαίοι Ρόδιοι και Κώοι Επιφανείς. Μια ερευνητική προσέγγιση της ζωής και του έργου τους” (Καραγιάννης, Τσομαρέλη, 2019).