Λεξιστορείν: Ο υπερφίαλος!

Η λέξη υπερφίαλος είναι σύνθετη με α’ συνθετικό την πρόθεση υπέρ και β΄συνθετικό τη λέξη φιάλη κι είχε ως πρώτη σημασία «αυτός που βγαίνει έξω, που ξεχειλίζει από τη φιάλη».

Σήμερα δηλώνει αυτόν που η συμπεριφορά του «ξεχειλίζει», δηλαδή βγαίνει εκτός ορίων, τον αλαζόνα, τον θρασύ.