Επιτροπή Περιβάλλοντος στην περιφέρεια

Στη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος θα προχωρήσει το περιφερειακό συμβούλιο στη συνεδρίασή του την επόμενη Δευτέρα.

Το σώμα θα ορίσει τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της ανά παράταξη και θα της μεταβιβάσει τις αρμοδιότητες του σε θέματα περιβάλλοντος προκειμένου να επιτευχθεί η αποσυμφόρηση των συνεδριάσεων και η ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων.