Η Ρόδος στις ράγες του αύριο...

Γράφει ο
Αγαπητός Ξάνθης
αρχιτέκτονας-μεταδιδάκτορας
του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Διαβάζω για τον ανατριχιαστικό αριθμό των θυμάτων από τα τροχαία ατυχήματα του εννιαμήνου του 2019 που έφτασε στους 20 νεκρούς, ενώ για τους τραυματίες ο αριθμός φτάνει περίπου στους 200, σύμφωνα με τα στοιχεία του Νοσοκομείου Ρόδου.

Η θυσία στον Μολώχ της ασφάλτου συνεχίζεται με ρυθμό αποκαρδιωτικό, ανήσυχο και αυξητικό.

Σκέπτομαι ότι εκτός της παιδείας και της κουλτούρας, οφείλουμε ως συντονισμένη πολιτεία να λάβουμε μέτρα και ρυθμίσεις προς αποφυγή αυτής  της αιμοσταγούς μάστιγας.  

Παρά τις προσπάθειες φορέων, ομάδων (η δική μας ΕΥΘΥΤΑ έχει κάνει πλήθος ενεργειών και δράσεων),  ειδικών επιτροπών ακόμη και της Βουλής των Ελλήνων, το φαινόμενο συνεχίζει αποκρουστικά και κοινωνικά θορυβώδες.

Στην πόλη των έξυπνων λειτουργιών (smart cities) η ψηφιακή τεχνολογία έρχεται να απαντήσει στις προκλήσεις των καιρών από τη σκοπιά της πρόληψης.

Η πόλη του μέλλοντος στηρίζεται σε αισθητήρες που προειδοποιούν, που ειδοποιούν, σχηματίζουν δίκτυα επικοινωνίας (ακόμη και σ’ επίπεδο περιφέρειας/χώρας) και μέτρησης δεικτών από το νερό, έως την ενέργεια, από τις ρωγμές ή τις κλίσεις σε κτήρια, από τη μείωση της ρύπανσης (και της θάλασσας) έως τη διαχείριση της κυκλοφορίας με έξυπνα φανάρια.
Αισθητήρες που διευκολύνουν την κυκλοφορία, τις κενές θέσεις στάθμευσης ακόμη και τον αριθμό ενοικιαζόμενων αυτοκίνητων προς διάθεση.  

Αισθητήρες που διαβάζουν τα θέματα υγείας των κατοίκων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (φωτισμός, θερμοκρασία, υγρασία, σκόνη, κ.α) ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες παρεμβάσεις για την ποιότητα ζωής ακόμη και στον αγροτικό τομέα για τον έλεγχο της αγροτικής παραγωγής σε συνδυασμό με τον τριτογενή τομέα και όχι μόνο. Όλα αυτά αποτελούν την πολεοδομική «προίκα της πόλης» ώστε να διακρίνουμε τις τάσεις για να σχεδιάσουμε στρατηγικές και ρυθμίσεις για αντιμετώπιση των ισχυουσών αρρυθμιών και υφιστάμενων ασυμμετριών.

Σ’ αυτήν κατεύθυνση το κυκλοφοριακό έχει τη μείζονα σημασία, στην εποχή της βασιλείας του  αυτοκινήτου και της υποχώρησης του δημόσιου χώρου και της πεζοδιάβασης.   
Σε αυτό το σημείο εντάσσεται και η πρόληψη από τα τροχαία ατυχήματα που μπορεί η πολιτεία να αντιμετωπίσει με έξυπνες λύσεις μέσα από τις  «digital προσεγγίζεις».

Οι  μελετητές όρισαν ως “έξυπνες” πόλεις, το αποτέλεσμα της εντατικής γνώσεις και των δημιουργικών στρατηγικών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικολογικής, κοινωνικοοικονομικής, υλικοτεχνικής και ανταγωνιστικής επίδοσης των πόλεων (Kourtit, Nijkamp, & Arribas, 2012). Αυτές οι “έξυπνες” πόλεις βασίζονται στον συνδυασμό του κοινωνικού κεφαλαίου, του ανθρώπινου κεφαλαίου, στις υποδομές κεφαλαίου και στο επιχειρηματικό κεφάλαιο.

Στην πρόκληση  αυτή, η Ρόδος μπορεί να ανατάξει την αναπτυξιακή της πορεία στα πρότυπα των “έξυπνων” πόλεων, μιας είναι μέλος και των “smart islands” μέσω του δικτύου «Δάφνη».
Χρειαζόμαστε μια νέα κόσμηση στη βάση της γνώσης, της ικανότητας, της αποτελεσματικότητας, της καινοτομίας.  

Επιθυμούμε τη Ρόδο με το σύγχρονο πρόσωπο και όπως έλεγε και ο Τίτος Πατρίκιος: «Το παρελθόν δεν θα μπορούσε να υπάρξει αν δεν το τροφοδοτούσε μια συνεχής ροή παρόντος» στην σελίδα 17 του βιβλίου του «Ο πειρασμός της Νοσταλγίας».  
Αυτό το παρόν ψάχνουμε, με ανοιχτή ματιά στο αύριο και τη σκέψη στο χθες…