Ανασυγκροτήθηκε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανασυγκροτείται με απόφαση της περιφερειακής διευθύντριας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, Μαρκέλλας Παραμυθιώτου, το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ).

Η απόφαση έχει ως εξής:
Α. Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Δωδεκανήσου ως εξής:

 Τακτικά Μέλη:
1.  Συμεωνίδης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Αναπληρωτής Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, ως Πρόεδρος.

2.  Χασαπλαδάκης Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 με τουλάχιστον 15ετή εκπαιδευτική υπηρεσία και υπηρέτηση σε οργανική θέση στην περιφέρεια του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου, ως Αντιπρόεδρος.

3. Ποζαπαλίδου Σταυρούλα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 με τουλάχιστον 15ετή εκπαιδευτική υπηρεσία και υπηρέτηση σε οργανική θέση στην περιφέρεια του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου, ως μέλος.

4. Γκουτζιαμάνης Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

5. Μουτσάκης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

 Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα:
1. Στουππή Τσαμπίκα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου.

2. Κωσταράς Νικόλαος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 με τουλάχιστον 15ετή εκπαιδευτική υπηρεσία και υπηρέτηση σε οργανική θέση στην περιφέρεια του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου.

3. Κρασοπούλου Αλεξάνδρα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60 με τουλάχιστον 15ετή εκπαιδευτική υπηρεσία και υπηρέτηση σε οργανική θέση στην περιφέρεια του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου.

4. Εμμανουήλ Αικατερίνη-Στυλιανή, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Κορδιστός Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Β. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α)των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.:

Εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας
Τακτικά μέλη

1. Κουρουτός Μιχαήλ, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ03, ο οποίος υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ» Πατησίων.
2. Χριστόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ70, ο οποίος υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία».

Αναπληρωματικά μέλη
1. Σαρρής Χρήστος, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ04.02, ο οποίος υπηρετεί στο εκπαιδευτήριο «ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ».
2. Γούλας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ03, ο οποίος υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο «Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ».

Γ. Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.:
Εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων:

 Τακτικά Μέλη:
1. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, Πρόεδρος ΣΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ (Παύλου Μελά 29, Καρέας )

2. Κυριακούλης Κυριάκος, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (Ηλία Βενέζη, Ηλιούπολη-Ρόδος)

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Πρωτογεράκης Σταύρος, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (Ηλία Βενέζη, Ηλιούπολη-Ρόδος)

2. Ποριώτης Αναστάσιος, ΣΧΟΛΗ ΠΟΡΙΩΤΗ (Άγιοι Πάντες - Κορωπί).