Συνεδριάζει τη Δευτέρα το περιφερειακό συμβούλιο

Συνεδριάζει αύριο Δευτέρα 21 Οκτωβρίου, στη Σύρο το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου και μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται, η δημιουργία γνωμοδοτικής επιτροπής για την επεξεργασία του σχεδίου τροποποίησης του οργανισμού της περιφέρειας, η εκλογή αντιπροσώπων στη γενική συνέλευση της ΕΝΠΕ, η εκλογή συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης και η δημιουργία περιφερειακής επιτροπής διαβούλευσης.

Αναλυτικά θα συζητηθούν τα παρακάτω: 
ΘΕΜΑ 1ο: Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος του και μεταβίβαση σε αυτήν αρμοδιοτήτων του Περιφερειακό Συμβούλιου
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 2ο: Σύσταση γνωμοδοτικής Επιτροπής για την επεξεργασία του σχεδίου τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 4ο: Επιλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δράσεων Πρωτογενούς Τομέα για το 2020
Εισηγητής: Φιλήμων Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Σύρου Ερμούπολης για την Αποπεράτωση Γηπέδου 5Χ5 Καμινίων και Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου.
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Κυκλάδων και τροποποίηση καταστατικού.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπιζάς, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 8ο: Σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 9ο: 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων και Τροποποίηση Προϋπολογισμού Κυκλάδων οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής: Αντώνης Λούβαρης, Προϊστάμενος ΙΑΠ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 10ο: 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δωδεκανήσου και Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος ΔΙΑΠ και Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Άνδρου με τίτλο: Επισκευές - συντηρήσεις σε σχολικά κτήρια (Γ΄ φάση) Δήμου Άνδρου. Ορισμός εκπροσώπου Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
Εισηγητής: Δημήτρης Λάσκαρης, Έπαρχος ΠΕ Άνδρου

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγίστης και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού» του Άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».
Εισηγητής: Χρήστος Ευστρατίου, Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και του Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηματάς Α.Ε. για το έργο «Δράσεις Ενημέρωσης, Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στα 
Δωδεκάνησα»
Εισηγητής: Χαρούλα Γιασιράνη, Πρόεδρος Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηματάς Α.Ε

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και του Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηματάς Α.Ε. για το έργο «Δράσεις Ενημέρωσης, Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στις Κυκλάδες».
Εισηγητής: Χαρούλα Γιασιράνη, Πρόεδρος Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηματάς Α.Ε

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για το έργο «Διαμόρφωση κόμβου έμπροσθεν λιμένα Πάτμου»
Εισηγητής: Μανώλης Μουσελλής, Έπαρχος ΠΕ Καλύμνου

ΘΕΜΑ 16ο: Ορισμός εκπροσώπου στην Αστική Εταιρεία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Δήμου Σύρου –Ερμούπολης και της ΑΜΚΕ «Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Ν. Κυκλάδων» και ακύρωση της αριθ.77/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπιζάς, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 18ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Κέας για το έργο: «Δράσεις και Έργα για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων στο Δήμο Κέας».
Εισηγητής: Γιάννης Ευαγγέλου, Έπαρχος ΠΕ Κέας-Κύθνου

ΘΕΜΑ 19ο:Τροποποίηση της ομάδας εργασίας του έργου «ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας» στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V – A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, με εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.
Εισηγητής: Χρήστος Μπάρδος, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΘΕΜΑ 20ό:Τροποποίηση της ομάδας εργασίας του έργου «ΑΝΔΙΚΑΤ: Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξης Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Εισηγητής: Χρήστος Μπάρδος, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αστυπάλαιας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτηρίων» ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα με την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος ΔΙΑΠ και Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου.

ΘΕΜΑ 22ο: Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου «Νομιμοποίηση υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων λιμένα Δονούσας, Δ.Κ. Δονούσας, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
Εισηγήτρια: Έλλη Χωριανοπούλου, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος σε θέματα Περιβάλλοντος ΠΕ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 23ο: Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου «Νομιμοποίηση υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων λιμένα Κουφονησίων, Δ.Κ. Κουφονησίων, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
Εισηγήτρια: Έλλη Χωριανοπούλου, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος σε θέματα Περιβάλλοντος ΠΕ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 24ο: Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου «Νομιμοποίηση υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων λιμένα Σχοινούσας, Δ.Κ. Σχοινούσας, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
Εισηγήτρια: Έλλη Χωριανοπούλου, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος σε θέματα Περιβάλλοντος ΠΕ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 25ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. που αφορά στην Τροποποίηση της Α.Π.7615/5-4-2018 υ.α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου με τίτλο «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τον Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 15MW, στη θέση Ράχη-Ξηροκόμπι Δήμου Άνδρου, ΠΕ Κυκλάδων, ιδιοκτησίας της εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ-ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ ΑΕ».
Εισηγήτρια: Έλλη Χωριανοπούλου, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος σε θέματα Περιβάλλοντος ΠΕ Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ 26ο: Αίτημα των εργαζομένων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για την παραμονή τους στην υπηρεσία (παράταση των συμβάσεων) έως την πρόσληψη των εργαζομένων του νέου Προγράμματος.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση τροποποίησης των παρακάτω Προγραμματικών Συμβάσεων:
- 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Κατασκευή επέκτασης αποβάθρας λιμένα Λειψών» ως προς το άρθρο 3: Ποσά και Πόροι Χρηματοδότησης με τη διόρθωση του προϋπολογισμού και ως προς το άρθρο 4: Διάρκεια με την επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου.

- 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κάλυμνο» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και Διάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.

- 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Λέρο» με την αντικατάσταση του δεύτερου συμβαλλόμενου, ήτοι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου (ΦΕΚ 147/2017 Τροποποίηση του π.δ.203/2001 και σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου») και ως προς τα το άρθρο 2: Ισχύς και Διάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.

- 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στο Αγαθονήσι» με την αντικατάσταση του δεύτερου συμβαλλόμενου, ήτοι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου (ΦΕΚ 147/2017 Τροποποίηση του π.δ.203/2001 και σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου») και ως προς τα το άρθρο 2: Ισχύς και Διάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.

- 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στους Λειψούς» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και Διάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.

-1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κάρπαθο» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και Διάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.

-1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κάσο» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και Διάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.

-1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στο Καστελλόριζο» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και Διάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.

-1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Ρόδο» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και Διάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.

-1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Σύμη» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και Διάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.

-1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Τήλο» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και Διάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.

-1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Χάλκη» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και Διάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος ΔΙΑΠ και Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 28ο: Επικύρωση πρακτικών 9ης/22-9-2019 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 29ο: Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.