Λεξιστορείν: Η οπή!

Η λέξη οπή χρησιμοποιείται σήμερα για να δηλώσει το άνοιγμα, την τρύπα.

Ετυμολογικά προέρχεται από το θέμα οπ- του ρήματος όπωπα που είναι παρακείμενος του ρήματος ορώ= βλέπω. Αρχική λοιπόν σημασία της λέξης ήταν «το άνοιγμα από το οποίο βλέπει κανείς».