Συνεδριάζει απόψε το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου με 14 θέματα

Συνεδριάζει απόψε και ώρα 20:30, το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου στη Ρόδο, στην αίθουσα “Γεώργιος Β. Καραγιάννης”, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Ενημέρωση Προέδρου.
2. Έγκριση Β! Τροποποίησης Προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου έτους 2019.
3. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου έτους 2018.
4. Οικονομική ενίσχυση Σωματείων Δωδεκανήσου.
5. Οικονομική ενίσχυση Ιδρύματος Υποτροφιών Δωδεκανήσου.
6. Τέλη ΓΕΜΗ – διαδικασία βεβαίωσης από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.
7. Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Ρόδου & Κω: Ενημέρωση και εξουσιοδότηση Διοικητικής Επιτροπής για  τη λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων υλοποίησης των έργων.
8. Συζήτηση επί των εξελίξεων για το πιλοτικό πρόγραμμα Διαχείρισης Προορισμού για τη Ρόδο.
9. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Η περίπτωση των θαλάσσιων σπορ.
10. Καθεστώς επιστροφής ΦΠΑ για αγορές ταξιδιωτών εκτός Ε.Ε.
11. Άσκηση υποψηφίων Δικηγόρων στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.
12. Έγκριση Πινάκων Προακτέων Υπαλλήλων Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.
13. Έγκριση κατάστασης διαγραφών αχρεωστήτως βεβαιωθεισών συνδρομών Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.
14. Επικύρωση Πρακτικών Δ.Σ. 407/13-10-2018,    408/6-12-2018   και   409/24-1-2019.