Λεξιστορείν: Η πτυχή!

Η λέξη πτυχή έχει ως πρώτη σημασία το δίπλωμα  μιας επιφάνειας  ιδίως υφάσματος.

Επίσης μεταφορικά σημαίνει την πλευρά, την άποψη (π.χ. πρέπει να εξετάσουμε όλες τις πτυχές του θέματος). Ετυμολογικά προέρχεται από  το  ρήμα πτύσσω=μαζεύω, διπλώνω.