Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου οι εκλογές για την ΠΕΔ

Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέας Διοίκησης στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Νοτίου Αιγαίου καθώς και εκπροσώπους της στη γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

Στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου ήρθε ως θέμα η εκλογή των εκπροσώπων του Δήμου στη γ.σ. της ΠΕΔ. 

Όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση, με πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα τροποποιείται ο αριθμός των εκπροσώπων των Δήμων στις οικείες γ.σ. των ΠΕΔ. Έτσι, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμετέχουν συνολικά 125 αυτοδιοικητικοί από τους οποίους οι 34 είναι οι Δήμαρχοι και οι 91 δημοτικοί σύμβουλοι.

Στον Δήμο της Ρόδου οι συμμετέχοντες είναι 35, δηλαδή ο Δήμαρχος και 34 σύμβουλοι.

Οι εκπρόσωποι στη γ.σ. της ΚΕΔΕ που προέρχονται από τις ΠΕΔ ανά τη χώρα ανέρχονται στους 510. Από αυτούς οι εκπρόσωποι της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου είναι 39.

Τα δημοτικά συμβούλια του Νοτίου Αιγαίου θα πρέπει να έχουν εκλέξει τους εκπροσώπους τους στη γ.σ. της ΠΕΔ το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και η γ.σ. θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι τις 10 Νοεμβρίου το αργότερο.

Επίσης, δικαίωμα κατάρτισης συνδυασμού έχον  όλοι οι συνδυασμοί που έλαβαν μέρος στις δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν τουλάχιστον μία έδρα στο δ.σ. Συνδυασμοί που έχουν συμπράξει μπορούν να καταρτίσουν κοινό συνδυασμό.

Σημειώνεται ότι το Δ.Σ. της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, με βάση το πληθυσμιακό κριτήριο, είναι 21μελές και αποτελείται από 13 Δημάρχους και 8 δημοτικούς συμβούλους.