Διευκρινίσεις για την αγωγή του  εκκαθαριστή της Αγροτικής κατά της ΚΑΪΡ

Από τον νομικό σύμβουλο της ΚΑΪΡ ΑΕ κ. Μηνά Ι. Τσέρκη σε απάντηση δημοσιευμάτων που αφορούν την αγωγή του εκκαθαριστή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ κατά της ΚΑΪΡ ΑΕ, εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

“Η εταιρεία CAIR συνιστά μεγάλη ανώνυμη εταιρεία που λειτουργεί από το 1928 ήτοι για σχεδόν 90 χρόνια με έδρα το νησί της Ρόδου και καθόλα αυτά τα έτη λειτουργεί αδιάλειπτα προς εξυπηρέτηση του καταστατικού της σκοπού συνιστάμενου στην παραγωγή, βιομηχανία και πώληση οίνων, ελαίων και οινοπνευματωδών ποτών.

Από το 1996 λειτουργεί το νέο μας εργοστάσιο στο 2ο χλμ της λεωφόρου Ρόδου – Λίνδου. Η ιστορική διαδρομή της Εταιρείας, συνδέεται αναπόσπαστα με την ιστορία του νησιού εφόσον αναπτύσσουμε τη δραστηριότητά μας σε ένα κομβικό για την οικονομική ανάπτυξη τομέα και εφόσον απορροφά επί μακρόν ολόκληρη σχεδόν τη  σταφυλοπαραγωγή του νησιού που προορίζεται για οινοποίηση.

Η επιχείρησή μας είναι πλέον καθ’ όλα ακμάζουσα υγιής και αξιόχρεη και καλύπτει το σύνολο των υποχρεώσεών της. Συνεργάζονται άριστα με τους υπόλοιπους επιχειρηματίες και προμηθευτές της τοπικής κοινωνίας και διατηρούμε άριστη φήμη τόσο για τα προϊόντα μας όσο και για το εργασιακό κλίμα που επικρατεί καθώς φροντίζουμε με επαγγελματισμό και συνέπεια να διατηρούμε ικανοποιημένο από κάθε άποψη το προσωπικό μας.

Μεταξύ της ΚΑΪΡ και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος  ΑΕ υπεγράφη το από 29/11/2011 ιδιωτικό συμφωνητικό, με το οποίο συμφωνήθηκε η  εκ μέρους μας μεταβίβαση σε αυτήν τριών ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας μας, με σκοπό την εξόφληση της οφειλής μας προς αυτήν, αλλά και τη χορήγηση χρηματοδότησης για κάλυψη οφειλών μας σε τρίτους.

Συμφωνήθηκε επίσης ότι ενόψει της μεταβίβασης αυτή θα διαγραφούν οι τόκοι ποινής που είχαν λογισθεί από την τράπεζα σε βάρος της εταιρείας μας από 1/1/2011 και οι δεδουλευμένοι τόκοι από1/7/2011 και ότι θα εξαλείφονταν τα βάρη που είχε εγγράψει η τράπεζα στα ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας μας.  Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία ολοκλήρωσης των απαιτούμενων ενεργειών για τη μεταβίβαση των ακινήτων, που αναφέρονται στο ως άνω συμφωνητικό, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος (Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων – ΕΠΑΘ,

Συνεδρίαση 46/27-7-2012, θέμα 1ο, ΦΕΚ Β’ 2208/27-7-2012) ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», και αυτή τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 3601/2007.

Έκτοτε παρά τις επανειλημμένες προφορικές και γραπτές οχλήσεις μας κανείς από όσους έχουν ασχοληθεί με την εκκαθάρισή της δεν έχουν ενδιαφερθεί ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και να πραγματοποιηθεί το περιεχόμενο της πιο πάνω συμφωνίας, στην οποία η εταιρεία μας έχει δείξει πίστη.  Ως εκ τούτου η άνω αγωγή που άσκησε ο εκκαθαριστής παρά την άνω συμφωνία της υπό εκκαθάριση τράπεζας, είναι προφανέστατα καταχρηστική και ως τέτοια απαράδεκτη.

Ροδος 24/10/2019

Ο νομικός σύμβουλος
Μηνάς Ι. Τσέρκης
Δικηγόρος”