Λεξιστορείν: Το αντικείμενο!

Η λέξη αντικείμενο έχει πολλαπλές σημασίες στη γλώσσα μας:  αυτό που γίνεται αντιληπτό με τις αισθήσεις μας (π.χ είδα ένα αντικείμενο), κάτι που μας απασχολεί  (π.χ. το θέμα αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού) κάτι που προκαλεί έντονα συναισθήματα (π.χ. το αντικείμενο του πόθου).

Ετυμολογικά προέρχεται από το ρήμα αντίκειμαι = είμαι τοποθετημένος απέναντι.