Σύμβαση για τη συντήρηση του Λιμεναρχείου της Ρόδου

Νέα προγραμματική σύμβαση υπεγράφη προχθές, μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Δήμου Ρόδου για την επισκευή και συντήρηση των κτηρίων του Λιμεναρχείου Ρόδου και του Α’ ΛΤ Λίνδου καθώς και για την ανακατασκευή και διαμόρφωση των χώρων κράτησης του Λιμεναρχείου Ρόδου.

Πρόκειται επί της ουσίας για την «ανανέωση» της προγραμματικής σύμβασης που είχε υπογραφεί στις 8 Μαΐου 2018 μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Δήμου Ρόδου για το ίδιο έργο, προϋπολογισμού 130.000 ευρώ για το κτήριο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου και 62.334,88 ευρώ για το Α΄ΛΤ Λίνδου.

Επειδή είχε παρέλθει ο χρόνος ισχύς της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης, υπεγράφη νέα, η οποία έχει ως αντικείμενο την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης των εν λόγω έργων, την εκτέλεσή τους και την παράδοσή τους σε πλήρη λειτουργία.

Όπως αναφέρεται στην προγραμματική σύμβαση, το Λιμεναρχείο Ρόδου στεγάζεται σε διατηρητέο κτήριο κατασκευασμένο το 1928. Το κτήριο αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα ημιυπόγειο, ισόγειο, Α΄ και Β’ όροφος, τα οποία είναι αλληλένδετα και συνδέονται με εσωτερικές κλίμακες ακολουθώντας τη μορφή της Ενετικής Αρχιτεκτονικής.

Σημειώνεται ότι εντός του Λιμεναρχείου υπάρχουν κρατητήρια τα οποία δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις κράτησης. Λόγω της παλαιότητάς του και της γειτνίασης του κτηρίου με τη θάλασσα, αυτό παρουσιάζει φαινόμενα υγρασίας και ελλιπούς συντήρησης σε ολόκληρη την έκτασή του.

Για την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης των εργαζομένων αλλά και των κρατουμένων, κρίνεται επιτακτική η επισκευή και η -διαμόρφωση του εν λόγω κτηρίου.

Οι εργασίες επισκευής που απαιτούνται αφορούν επισκευή επιχρισμάτων εσωτερικά και εξωτερικά του κτηρίου, στην αντικατάσταση εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων όπου απαιτείται, στη συντήρηση των ηλεκτρολογικών και των υδραυλικών εγκαταστάσεων, στο χρωματισμό του κτηρίου εσωτερικά και εξωτερικά και μόνωση δώματος.

Επίσης απαιτούνται και εργασίες ανακατασκευής στο χώρο του ημιυπόγειου για τα κρατητήρια οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο οικοδομικές όσο και Η/Μ εργασίες. Ο ΛΣ Λίνδου στεγάζεται σε Δημόσιο Ακίνητο κατασκευασμένο το 1991.

Είναι ισόγειο κτίσμα σε περίφρακτο οικόπεδο 504 τ.μ. Οι εργασίες που απαιτούνται να γίνουν αφορούν στην καθαίρεση και επισκευή επιχρισμάτων εσωτερικά και εξωτερικά του κτηρίου, στην αντικατάσταση εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων όπου απαιτείται, στη συντήρηση των ηλεκτρολογικών και των υδραυλικών εγκαταστάσεων, στο χρωματισμό του κτηρίου εσωτερικά και εξωτερικά και μόνωση δώματος.

Μετά από τη συνεργασία των υπηρεσιών, ο Δήμος Ρόδου προτίθεται να αναλάβει τη μελέτη και την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και επιδιόρθωσης που  θα γίνουν, συνολικού προϋπολογισμού 193.334,88 ευρώ. 

Τα έργα χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017 του Υπουργείου.