Λεξιστορείν: Ξεκαρδίστηκε στα γέλια!

Η έκφραση «ξεκαρδίστηκε στα γέλια» χρησιμοποιείται για να δηλώσει πως κάποιος γελά πάρα πολύ έντονα.

Το αμετάβατο ρήμα ξεκαρδίζομαι είναι σύνθετο με α’ συνθετικό το ξε- και β’ συνθετικό τη λέξη καρδιά δηλώνοντας πως κάποιος φθάνει στο σημείο από το πολύ γέλιο να βγει  έξω η καρδιά του (μεταφορικά).

Παρόμοιας σημασίας έκφραση είναι το «είναι άνθρωπος έξω καρδιά».