Κατατέθηκαν προτάσεις  για σειρά έργων στα Κοσκινού

Τα έργα που πρέπει να γίνουν στα Κοσκινού, κατέγραψε το τοπικό συμβούλιο, σε πρόσφατη συνεδρίασή του.

Τα έργα αυτά, κατατέθηκαν υπό τη μορφή πρότασης στον δήμο της Ρόδου, με σκοπό να συμπεριληφθούν στο τεχνικό πρόγραμμα του 2020.
Ειδικότερα,  οι προτάσεις του τοπικού συμβουλίου Κοσκινού αφορούν τα εξής έργα:

“ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2020 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ
1. Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου σε σύγχρονο δημιουργικό σχολείο
2. Διαμόρφωση πλατείας σχολείου
3. Κοιμητήριο Κοσκινού αποκατάσταση παλαιού τοιχίου, υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης και να προκαλέσει μεγάλη καταστροφή σε αρκετά μνήματα.
4. Αποκατάσταση κτηρίων που στεγάζονται οι αποθήκες της Κοινότητας Κοσκινού γιατί υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης.

5. Δημοτικό γήπεδο κοσκινού αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα βελτίωση ηλεκτροφωτισμού, κατασκευή υπόστεγου.
6. Δεύτερη φάση παραδοσιακού οικισμού.
7. Δρόμος περιοχής «πλακωμού» αποκατάσταση σε δυο σημεία από υποχώρηση του δρόμου.

8. Σύνταξης μελέτης για την απαγόρευσης εισόδου και στάθμευσης οχημάτων στον παραδοσιακό οικισμό.
9. Δημοτικές τουαλέτες Κοινότητας Κοσκινού, αποκατάσταση και συντήρηση (δεν είναι σε λειτουργία αρκετό χρονικό διάστημα).
10. Συντηρήσεις αγροτικών δρόμων.
11. Σύνταξη μελέτης για συντήρηση και αξιοποίηση ακινήτου ιδιοκτησίας της Κοινότητας Κοσκινού που βρίσκεται στην οδό 28ης Οκτωβρίου.
12. Μέτρα πρόληψης για την κατολίσθηση στην περιοχή «γκρεμός»

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ
13. Ασφαλτοστρώσεις δρόμων σε περιοχές εντός οικισμού Δ.Κ. Κοσκινού μέτρα 5.200
14. Ασφαλτοστρώσεις δρόμων σε περιοχές εκτός οικισμού Δ.Κ. Κοσκινού
Μέτρα 14.800

ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
15. Από οικία Κουφάδη -βίλα Όλυμπος -γεφυράκι φυτωρίου 630 μέτρα.
16. Δρόμος περιοχής «πλακωμού» 140 μέτρα.
17. Δρόμος μαρμαράς είσοδος δίπλα οικίας Καταβενάκης Σεβαστή με Ροδοπαγ οικία Αντιγόνης Μουστάκα – οικίας Παρασκευάς Τιμόθεου 1680 μετρά.
18. Δρόμος από Τσίμπικα μάντρα - λαουμάκι 880 μέτρα.
19. Δρόμος από οικία Κωτσάκη - πίσω από την μάντρα Τσίμπικα , 90 μέτρα.
20. Δρόμος από διακλάδωση Καλλιθέας (απέναντι από το δασύλλιο) με κατεύθυνση παλιά λατομεία και ένωση με το οικισμό Κοσκινού 2400 μέτρα.

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ- ΟΜΒΡΙΑ
21. Σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων στις οικίες που δεν έχουν συνδεθεί εντός του παραδοσιακού οικισμού.
22. Καθαρισμός - Συντήρηση δεξαμενών
23. Ενέργειες για την βελτίωση της υδροδότησης της Κοινότητας Κοσκινού ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.

24. Τοποθέτηση δυο (2) αγωγών λυμάτων και όμβριων σε αναμονή στο δρόμο περιοχής «μουρδάρη» (υπάρχει είδη σχετική μελέτη) εννιακόσια μέτρα περίπου πριν την ασφαλτόστρωση το έργο είναι σε εξέλιξη.
25. Ολοκλήρωση έργου όμβριων στην περιοχή Αγ. ειρήνης (από τον εργολάβο τοποθετήθηκε αγωγός αλλά δεν έχει γίνει η σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό) ενενήντα (90) μέτρα.
26. Τοποθέτηση αγωγού όμβριων για εκτροπή των υδάτων από την περιοχή καφετέριας Ομόνοια με κατεύθυνση από την 25ης Μαρτίου μέχρι το περίπτερο Μπάρδου και σύνδεση με κεντρικό αγωγό όμβριων υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του παλιού οικισμού οκτακόσια (800) μέτρα περίπου
27. Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων σε περιοχές εντός οικισμού.
28. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης αμιαντοσωλήνα στην Δ.Κ. Κοσκινού.
29. Κατασκευή τεχνικού έργου (γεφύρι) στην περιοχή Τσαΐρι (Μπούκλα)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
30. Συντήρηση παραδοσιακού οικισμού
31. Συντήρηση κοιμητηρίου Κοσκινού
32. Συντήρηση πεζοδρομίων
33. Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού

34. Συντήρηση γηπέδου ποδοσφαίρου
35. Συντήρηση γεφυριών εκτός οικισμού
36. Συντήρηση πηγών
37. Συντήρηση λαογραφικού μουσείου (παραδοσιακό σπίτι)
38. Συντήρηση – επισκευή αποθήκης Κοινότητας
39. Συντήρηση δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Κοσκινού
40. Συντήρηση – επισκευή κτηρίων ιδιοκτησίας Κοινότητας Κοσκινού

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το τεχνικό πρόγραμμα των έργων οικονομικού έτους 2020 ως εξής:
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ
1. Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου σε σύγχρονο δημιουργικό σχολείο
2. Διαμόρφωση πλατείας σχολείου
3. Κοιμητήριο Κοσκινού αποκατάσταση παλαιού τοιχίου, υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης και να προκαλέσει μεγάλη καταστροφή σε αρκετά μνήματα.
4. Αποκατάσταση κτηρίων που στεγάζονται οι αποθήκες της Κοινότητας Κοσκινού γιατί υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης.
5. Δημοτικό γήπεδο κοσκινού αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα βελτίωση ηλεκτροφωτισμού, κατασκευή υπόστεγου.

6. Δεύτερη φάση παραδοσιακού οικισμού.
7. Δρόμος περιοχής «πλακωμού» αποκατάσταση σε δυο σημεία από υποχώρηση του δρόμου.
8. Σύνταξης μελέτης για την απαγόρευσης εισόδου και στάθμευσης οχημάτων στον παραδοσιακό οικισμό.
9. Δημοτικές τουαλέτες Κοινότητας Κοσκινού , αποκατάσταση και συντήρηση (δεν είναι σε λειτουργία αρκετό χρονικό διάστημα).
10. Συντηρήσεις αγροτικών δρόμων.
11. Σύνταξη μελέτης για συντήρηση και αξιοποίηση ακινήτου ιδιοκτησίας της Κοινότητας Κοσκινού που βρίσκεται στην οδό 28ης Οκτωβρίου.
12. Μέτρα πρόληψης για την κατολίσθηση στην περιοχή «γκρεμός»

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ
13. Ασφαλτοστρώσεις δρόμων σε περιοχές εντός οικισμού Δ.Κ. Κοσκινού μέτρα 5.200
14. Ασφαλτοστρώσεις δρόμων σε περιοχές εκτός οικισμού Δ.Κ. Κοσκινού
Μέτρα 14.800

ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
15. Από οικία Κουφάδη -βίλα Όλυμπος -γεφυράκι φυτωρίου 630 μέτρα.
16. Δρόμος περιοχής «πλακωμού» 140 μέτρα.
17. Δρόμος μαρμαράς είσοδος δίπλα οικίας Καταβενάκης Σεβαστή με Ροδοπαγ οικία Αντιγόνης Μουστάκα – οικίας Παρασκευάς Τιμόθεου 1680 μετρά.
18. Δρόμος από Τσίμπικα μάντρα - λαουμάκι 880 μέτρα.
19. Δρόμος από οικία Κωτσάκη - πίσω από την μάντρα Τσίμπικα , 90 μέτρα.
20. Δρόμος από διακλάδωση Καλλιθέας (απέναντι από το δασύλλιο) με κατεύθυνση παλιά λατομεία και ένωση με το οικισμό Κοσκινού 2400 μέτρα.

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ- ΟΜΒΡΙΑ
21. Σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων στις οικίες που δεν έχουν συνδεθεί εντός του παραδοσιακού οικισμού.
22. Καθαρισμός - Συντήρηση δεξαμενών
23. Ενέργειες για την βελτίωση της υδροδότησης της Κοινότητας Κοσκινού ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.
24. Τοποθέτηση δυο (2) αγωγών λυμάτων και όμβριων σε αναμονή στο δρόμο περιοχής «μουρδάρη» (υπάρχει είδη σχετική μελέτη) εννιακόσια μέτρα περίπου πριν την ασφαλτόστρωση το έργο είναι σε εξέλιξη.

25. Ολοκλήρωση έργου όμβριων στην περιοχή Αγ. ειρήνης (από τον εργολάβο τοποθετήθηκε αγωγός αλλά δεν έχει γίνει η σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό) ενενήντα (90) μέτρα.
26. Τοποθέτηση αγωγού όμβριων για εκτροπή των υδάτων από την περιοχή καφετέριας Ομόνοια με κατεύθυνση από την 25ης Μαρτίου μέχρι το περίπτερο Μπάρδου και σύνδεση με κεντρικό αγωγό όμβριων υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του παλιού οικισμού οκτακόσια (800) μέτρα περίπου
27. Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων σε περιοχές εντός οικισμού.
28. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης αμιαντοσωλήνα στην Δ.Κ. Κοσκινού.
29. Κατασκευή τεχνικού έργου (γεφύρι) στην περιοχή Τσαΐρι (Μπούκλα)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
30. Συντήρηση παραδοσιακού οικισμού
31. Συντήρηση κοιμητηρίου Κοσκινού
32. Συντήρηση πεζοδρομίων
33. Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού
34. Συντήρηση γηπέδου ποδοσφαίρου
35. Συντήρηση γεφυριών εκτός οικισμού

36. Συντήρηση πηγών
37. Συντήρηση λαογραφικού μουσείου (παραδοσιακό σπίτι)
38. Συντήρηση – επισκευή αποθήκης Κοινότητας
39. Συντήρηση δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Κοσκινού
40. Συντήρηση – επισκευή κτηρίων ιδιοκτησίας Κοινότητας Κοσκινού”.