Λεξιστορείν: Ο πλανόδιος!

Ως πλανόδιο χαρακτηρίζουμε σήμερα κυρίως τον επαγγελματία που δεν έχει σταθερή βάση εργασίας αλλά περιφέρεται από περιοχή σε περιοχή.

Πρόκειται για μια σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό τη λέξη πλανο - (από το ρήμα πλανώμαι= περιπλανιέμαι) και β’ συνθετικό τη λέξη οδός.