Λεξιστορείν: Η πύρρειος νίκη

Πύρρειο νίκη ονομάζουμε μεταφορικά  τη  νίκη που έχει επιτευχθεί αλλά συνοδεύεται από πολλές απώλειες για τον νικητή.

Η έκφραση οφείλει την ονομασία της στον βασιλιά της Ηπείρου Πύρρο, καθώς οι νίκες που πέτυχε εναντίον των Ρωμαίων είχαν ως αποτέλεσμα βαριές απώλειες στους επίλεκτους άνδρες του.