Να μη μείνουμε θεατές σε αυτή τη διαβούλευση

Γράφει ο Αντώνιος Τζαμπάζης

 

Στις 4 Νοεμβρίου 2019 αναρτήθηκε στο διαδίκτυο για δημόσια διαβούλευση, το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών "Τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και δίνεται η δυνατότητα σε όλες κι όλους μας, να διατυπώσουμε απόψεις και παρατηρήσεις σχετικά με τις προτεινόμενες διατάξεις.

Στο άρθρο 51, παράγραφος 1 του Συντάγματος αναφέρεται ότι ο αριθμός των βουλευτών δεν δύναται να είναι μικρότερος των 200 και μεγαλύτερος των 300.

Στο άρθρο 12 του Σχεδίου Νόμου, με το οποίο προτείνεται η αντικατάσταση του άρθρου 2, του π.δ. 26/2012, παρατηρούμε ότι ο αριθμός των βουλευτών παραμένει ο ίδιος, δηλαδή τριακόσιοι (300).

Η μείωση του αριθμού των βουλευτών στη παρούσα περίοδο και κατάσταση της χώρας κρίνεται περισσότερο από ποτέ επιτακτική.

Οι λόγοι είναι αρκετοί και προφανείς. Ο πρώτος είναι αυτός της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η οποία με την πάροδο του χρόνου γίνεται πιο αποτελεσματική και μπορεί να δώσει τα εργαλεία εκείνα για μια μορφή άμεσης δημοκρατίας και συμμετοχής του συνόλου των πολιτών στη λήψη όλων των σημαντικών αποφάσεων.

Ο δεύτερος είναι ότι περισσότερος αριθμός βουλευτών δεν σημαίνει απαραίτητα και περισσότερη πολυφωνία κι ορθή αντιμετώπιση των θεμάτων και νομοθετημάτων.

Ο τρίτος είναι η σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας της ΒΟΥΛΗΣ και η αποτελεσματικότερη διαχείριση του προϋπολογισμού λειτουργίας της.

Πέραν αυτών υπάρχουν και άλλοι εξίσου σημαντικοί λόγοι για τη μείωση των βουλευτών. Θέλω να πιστεύω ότι θα κριθεί πολύ θετικά από το σύνολο του Ελληνικού λαού, η όποια μείωση τελικά αποφασισθεί.