Δική τους λαϊκή αγορά  στη Ρόδο αιτούνται οι ΡΟΜΑ

Επανέρχονται στο αίτημα που είχαν καταθέσει τον Μάρτιο  του 2018 οι εκπρόσωποι των ΡΟΜΑ που διαμένουν στην περιοχή του Καρακόνερου στην πόλη της Ρόδου, ζητώντας έτσι εκ νέου από το Δήμο και τις αρμόδιες υπηρεσίες 100 άδειες υπαίθριου εμπορίου για να μπορέσουν έτσι να εργαστούν.

Στην επιστολή που κατέθεσε στον Δήμο ο εκπρόσωπός τους κος Ευριπίδης Στηροκλέας αναφέρει:

«Προς τον Δήμο Ρόδου,
Αξιότιμοι κύριοι, μετά από την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 13957/5.3.2018 αίτησή μας προς το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου, το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1346/27.6.17 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου και το 16/6/333/3.8.2017 εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, επανερχόμαστε να υποβάλουμε το εύλογο αίτημά μας για την παραχώρηση του χώρου που βρίσκεται μπροστά στο νεκροταφείο του Μιχαήλ Ταξιάρχη, για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου, ειδικότερα για 100 θέσεις για κάθε Κυριακή και Δευτέρα, όταν στο συγκεκριμένο χώρο δεν ασκείται υπαίθριο εμπόδιο από τους παραγωγούς της Ρόδου.

Οι ώρες λειτουργίας που προτείνονται είναι από τις 7.00 έως τις 16.00. Επίσης η εποπτεία και ο καθαρισμός του χώρου θα γίνεται από εμάς. Είναι δε πρόδηλο ότι ο χώρος αυτός είναι κατάλληλος για αυτή τη χρήση, όπως προβλέπεται στη παρ. 3 του άρθρου 26 και το άρθρο 27 του Ν. 4264/14 για τη λειτουργία και άσκηση υπαίθριου εμπορίου.

Όπως καταλαβαίνετε το να μας δοθεί η δυνατότητα για νόμιμη άσκηση εμπορίου, είναι για μας ο μοναδικός δρόμος για την ένταξή μας στην κοινωνία. Μέχρι τώρα, ενώ ασκούμε αυτή τη δραστηριότητα, είμαστε αναγκασμένοι να περιδιαβαίνουμε τους δρόμους του νησιού και εκ των πραγμάτων να δημιουργούνται προβλήματα.

Με πλήρη εμπιστοσύνη σ’ εσάς για την αποδοχή του αιτήματός μας».