700.000 σελίδες στο αρχείο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρόδου

Στην ψηφιοποίηση όλου του υλικού της προχωρά η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου μέσα από το πρόγραμμα “ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ”, διαδικασία που όταν ολοκληρωθεί θα επιτρέψει σε όσους ενδιαφέρονται να το χρησιμοποιήσουν.

Η ψηφιοποίηση του αρχείου της είχε γίνει αρχικά μέχρι και το 1975 ενώ τώρα μέσω του προγράμματος αυτού θα συνεχιστεί και θα φτάσει έως το 2006. Εκτιμάται μάλιστα ότι  το αρχείο της βιβλιοθήκης θα έχει συνολική έκταση 700.000 σελίδες. 

Β.Μ.