Συνεδριάζει το Λιμενικό Ταμείο της Κω

Την ερχόμενη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του δημοτικού Λιμενικού Ταμείο  Κω.

Τα θέματα που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης είναι τα παρακάτω:
1.    Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δ.Λ.Τ. Κω έτους 2020
2.    Ορισμός εκπροσώπου του Δ.Λ.Τ. Κω στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε) και εκπροσώπου για την κρουαζιέρα
3.    Ορισμός διαχειριστή και ταμία Δ.Λ.Τ. Κω
4.    Λήψη απόφασης για τον καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου-Αντιπροέδρου Δ.Λ.Τ. Κω .
5.    Έγκριση του 1ου Τελικού Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση κρηπιδότοιχου λιμένα Καρδάμαινας»
6.    Έγκριση της υπ’ αριθ. 47/2019 μελέτης για «Υπηρεσίες καθαρισμού χώρων – κτηρίων λιμένα Κω».