Λεξιστορείν: Η παλίρροια!

Παλίρροια ονομάζουμε το φυσικό φαινόμενο της περιοδικής ανόδου και καθόδου της στάθμης των νερών της θάλασσας.

Η λέξη προέρχεται από τον παλιότερο τύπο παλίρρους, μια σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό  τη λέξη  «πάλιν», όχι όμως με τη χρονική σημασία αλλά με την σημασία «προς τα πίσω» και β’ συνθετικό τη λέξη «ρους» = η ροή.