Ενίσχυση των δομών Πρόνοιας ζητά το ΜέΡΑ25

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΜέΡΑ25 Δωδ/σου δίνοντας βαρύτητα  στα θέματα κοινωνικής πρόνοιας, μετά από έναν κύκλο επαφών και την επίσκεψη του συντονιστή Δωδ/σου κ. Αθανάσιου Μπαράκα στις προνοιακές δομές του νησιού μας, αφού καταγράφηκαν οι βασικότερες ελλείψεις σε συνεργασία με την κοινοβουλευτική μας ομάδα κατατέθηκε σχετική ερώτηση στον αρμόδιο υπουργό με θέμα: “Ενίσχυση Δομών Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”. Στη σχετική ερώτηση, η οποία κατατέθηκε στον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τονίζονται τα παρακάτω:

«Πληροφορούμαστε ότι στις Δομές Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υποστελέχωσης που επηρεάζουν τη λειτουργία τους. Πιο συγκεκριμένα, επίκειται να προκύψουν 62 εργασιακά κενά διαφόρων ειδικοτήτων στο διάστημα των επόμενων πέντε μηνών από λήξεις προγραμμάτων απασχόλησης και συνταξιοδοτήσεις μόνιμου προσωπικού, ενώ υπάρχουν και 38 πάγια εργασιακά κενά που δεν έχουν καλυφθεί από κανένα πρόγραμμα απασχόλησης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μεγάλη έλλειψη νοσηλευτών στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Νοτίου Αιγαίου (Κ.Κ.Π.Ν.Α.). Όταν προκηρύχθηκε το Ειδικό πρόγραμμα Απασχόλησης των 5.500 άνεργων πτυχιούχων από 22 έως 29 ετών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) οι κενές θέσεις εργασίας που υπήρχαν ήταν 86 διαφόρων ειδικοτήτων.

Επίσης, στις δομές του Κέντρου Προστασίας Παιδιού στη Χώρα της Ρόδου καιτου Κέντρου Προστασίας των Α.μ.Ε.Α. στην περιοχή των Κολυμπίων Ρόδου τα κτήρια και οι εσωτερικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτά έχουν φτάσει σε πολύ επικίνδυνο σημείο για τη σωματική και ψυχική υγεία των τροφίμων και των εργαζομένων. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
α) Ποιες πολιτικές προτίθεται να ακολουθήσει για να ενισχύσει οικονομικά και υλικοτεχνικά τις Δομές Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου;
β) Με ποιους τρόπους προτίθεται να καλύψει τα 62 εργασιακά κενά διαφόρων ειδικοτήτων που επίκειται να προκύψουν στο διάστημα των επόμενων πέντε μηνών (από λήξεις προγραμμάτων απασχόλησης και συνταξιοδοτήσεις μονίμου προσωπικού) και τα 38 πάγια εργασιακά κενά που δεν έχουν καλυφθεί από κανένα πρόγραμμα απασχόλησης.
γ) Τι προτίθεται να κάνει με τους εργαζόμενους από το Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης των 5.500 άνεργων πτυχιούχων από 22 έως 29 ετών του Ο.Α.Ε.Δ. που καλύπτουν για την ώρα ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Νοτίου Αιγαίου;»