Σε προτεραιότητα για τ’ Αφάντου η σύνδεση με τον Βιολογικό

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αφάντου, συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου της Κοινότητας Αφάντου.

Εκτός του Πρόεδρου και των συμβούλων της Κοινότητας Αφάντου παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος ΔΕ Αφάντου και Πεταλούδων κος Αναστάσιος Σπανός και ο Πρόεδρος ΔΕΥΑΡ Κος Βασίλειος Μανέττας.

Θέμα μόνο ημερήσιας διάταξης: "Υποβολή αιτημάτων στη ΔΕΥΑΡ ενόψει σύνταξης του πενταετούς επιχειρησιακού της Προγράμματος Οικονομικού έτους 2020".

Ο πρόεδρος εισηγούμενος τις ανάγκες της κοινότητας που αφορούν θέματα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του οικισμού Αφάντου και Κολυμπίων τόνισε την επιτακτική ανάγκη να προχωρήσει άμεσα η Μελέτη του έργου για τη σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης των αστικών λυμάτων του οικισμού Αφάντου με τον αγωγό αποχέτευσης της μονάδας επεξεργασίας βιολογικού καθαρισμού (ΒΙΟΚΑ) αστικών λυμάτων που βρίσκεται στην περιοχή "ΒΟΔΙ" της ΔΚ Καλλιθέας.

Επιπλέον εισηγήθηκε την εκπόνηση μελετών για την επέκταση καί διεύρυνση αγωγών όμβριων υδάτων σε οδούς του οικισμού Αφάντου και Κολυμπίων που παρουσιάζουν έντομα και ακραία πλημμυρικά φαινόμενα (Περνός, Μ. Κωνσταντίνου, Πιπίνου (δρόμος προς Γυμνάσιο Αφάντου), Περιοχή Μύλοι - πρώην Παιδικός Σταθμός (ρέμα Φονιάς), Περιοχή Βούες, ΕΟ Αγ. Ανδρέα - Κολύμπια) κτλ.

Εκπόνηση μελέτης για αντιπλημμυρική προστασία περιμετρικά του οικισμού Αφάντου.

Μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης όλων των βανών του δικτύου ύδρευσης.

Μελέτη συντήρησης και καθαρισμού όλων των δεξαμενών δικτύου ύδρευσης του οικισμού.

Μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης όλων των φρεατίων.

Μελέτη χαρτογράφησης του δικτύου ύδρευσης οικισμού Αφάντου και Κολυμπίων.

Μελέτη χωροθέτησης και τοποθέτησης Πυροσβεστικών Κρουνών στην κεντρική πλατεία, κατά μήκος της οδού Πανορμίτη Ράμου και της οδού Περνού.

Μελέτη απολύμανσης και απεντόμωσης των φρεατίων του οικισμού.

Μελέτη συντήρησης καί αποκατάστασης του δικτύου άρδευσης οικισμού Αφάντου και Κολυμπίων.

Μελέτη ανακατασκευής και ανάδειξης του Καταρράκτη Κολυμπίων.

Μελέτη επιπλέον ενίσχυσης του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Τραπεζία κ.τ.λ.

Το συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφάσισε την ιεράρχιση και την ομόφωνη υποβολή των αναγκών στη ΔΕΥΑΡ.  Στην τοποθέτησή τους τόσο ο Αντιδήμαρχος κος Αναστάσιος Σπανός όσο και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ Κος Βασίλειος Μανέττας μεταξύ άλλων δεσμεύτηκαν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση και την επίλυση των αιτημάτων της Κοινότητάς μας με πρώτη προτεραιότητα το μείζον θέμα που αφορά το "Βιολογικό".