Ούτε σήμανση ούτε τίποτα στα Κοσκινού

ΚΟΣΚΙΝΟΥ, κεντρικός δρόμος (στο ύψος του κόμβου προς EUROMEDICA), στη μέση το δρόμου, όπως το βλέπεις, χωρίς καμία άλλη σήμανση και βέβαια το βράδυ δεν φαίνεται τίποτα.

Όποιος ζήσει και όποιος πεθάνει...