ΦΛΑΣ  στο παρελθόν


Εν Ρόδω
Κυριακή 15 Νοεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2581

 

ΑΠEΝΕΜΗΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ. ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΕΙΣ ΡΟΔΙΟΥΣ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ
ΟΙ ΤΙΜΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟN ΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Ιδ.υπηρ.) Εις το Ρόδιον κ. Ιωάννην Ν. Καζούλην απενεμήθη παρά της Ελληνικής Κυβερνήσεως ο Ανώτερος Ταξιάρχης του Φοίνικος μετά ξιφών το πέμπτον παράσημον που του απονέμεται. Ο Ιωάννης Καζούλης, ως γνωστόν, έχει προσφέρει πολλά υπέρ εθνικών σκοπών και, μάλιστα, υπέρ της εθνικής αποκαταστάσεως της Ρόδου.

Ο Ι. Καζούλης προσέτρεξε μεταξύ των πρώτων εις τους Βαλκανικούς πολέμους, υπηρέτησε μετά τον Πρώτον Παγκόσμιον Πόλεμον και κατά την επακολουθήσασαν συνδιάσκεψιν ηγωνίσθη διά την Ρόδον και την Δωδεκάνησον υποβληθείς εις παντοίας θυσίας.
Κατά το διάστημα της φασιστικής κατοχής επρωτοστάτησε κατά τον ενταύθα διεξαγόμενον αγώνα προσέτρεξε δέ εκ των πρώτων εις τον 2ον Παγκόσμιον Πόλεμον και ηγωνίσθη μέχρι τέλους, ακόμη και ως κομμάντος παρά την ηλικίαν του.
Εξ άλλου, η Κοινότης της Ρόδου πολλά έχει ωφεληθή και πολλά θα ωφεληθή.
Επίσης εις τον Ρόδιον κ. Κωστήν Μανωλάκην απενεμήθη διά δευτέραν φοράν ο Χρυσούς Σταυρός του Φοίνικος-το τρίτον παράσημον που του απονέμεται-διά την εθνικήν του δράσιν.
Σημ. Συντάξεως: Η “Ροδιακή” εκφράζει προς αμφοτέρους τα ειλικρινή της συγχαρητήρια.

ΣΦΟΔΡΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΕΠΙ ΤΡΙΩΡOΝ ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
ΑΠΕΚΟΠΗΣΑΝ ΚΛΑΔΟΙ-ΕΚΙΝΔΥΝΕΥΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ

Σφοδρά κακοκαιρία ενέσκηψε χθες εις Ρόδον, περί την 11ην προμεσημβρινήν, η οποία εις ωρισμένας περιοχάς είχεν όλα τα στοιχεία τυφώνος. Αιφνιδίως, ενώ την πρωΐαν ο καιρός ήτο νεφοσκεπής, ήρχισαν να πνέουν ισχυρότατοι νότιοι άνεμοι, συνεπεία των οποίων απεκόπησαν πολλοί κλάδοι δένδρων ακόμη και εντός της πόλεως.

Το καταπλεύσαν φορτηγόν “Ελληνικόν Κύμα” ως και το “Κούριερ” και διάφορα άλλα σκάφη ηναγκάσθησαν να μεθορμισθούν εις την υπήνεμον θέσιν “Ψαροπούλα”. Επίσης, πετρελαιοκίνητον καταπλέον εις Ρόδον, εκινδύνευσε να βυθισθή.
Λόγω της κακοκαιρίας επίσης δεν έφθασε χθες αεροπλάνον της “Ολυμπιακής”.
Αργότερον, το απόγευμα, εσημειώθη πτώσις ραγδαίας βροχής, η οποία είχεν ως αποτέλεσμα να κοπάση η κακοκαιρία.


ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ ΕΩΡΤΑΣΘΗ ΧΘΕΣ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΡΟΔΟΥ
Με ιδιαιτέραν μεγαλοπρέπειαν εγένετο χθες ο εορτασμός της επετείου του Πολιούχου Ρόδου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Υδραίου. Την πρωΐαν ετελέσθη η θεία λειτουργία εις τον ιερόν ναόν των Εισοδίων Νεοχωρίου, ακολούθως δέ εγένετο λιτάνευσις εν πομπή των Αγίων Λειψάνων και της Εικόνος του Αγίου.

Της πομπής προηγείτο άνδρες της Τροχαίας, σπουδασταί της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, μαθηταί των Μέσων Σχολών, της Σχολής του Νιρέως και των δημοτικών σχολείων, πρόσκοποι και Ελληνίδες οδηγοί και είποντο η Φιλαρμονική του Δήμου, οι ιεροψάλται και άνδρες της Αεροπορίας του Λιμενικού Σώματος και της Χωροφυλακής. Τα Άγια Λείψανα και την εικόνα του Αγίου επλαισίωναν άπαντες οι Ιερείς της Επαρχίας Ρόδου, Καρπάθου και Καλύμνου, αι τοπικαί αρχαί και πλήθη κόσμου.
Η πομπή διήλθε διά των κεντρικωτέρων σημείων της Νέας Πόλεως. Επί τη εορτή του Πολιούχου, ολόκληρος η παραλιακή λεωφόρος είχε σημαιοστολισθή, τα καταστήματα δέ παρέμειναν την πρωΐαν κλειστά.


ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Η.
Εντός της εβδομάδος αναμένεται να αφιχθή εις Ρόδον ο Διευθυντής Περιφερείας Νήσων της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού κ. Νοεμτζόπουλος. Ο κ. Κοεμτζόπουλος, θα εξετάση κατά την διάρκειαν της ενταύθα παραμονής του διάφορα ζητήματα της ΔΕΗ Ρόδου και θα δώση επιτοπίως λύσεως.