Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω Τρίτη 17 Νοεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2582

ΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΤΑΦΥΛΑΣ
Διεβιβάσθησαν χθες εις την Αγροτικήν Τράπεζαν αι καταστάσεις πληρωμής πρώτης προκαταβολής σταφυλών των κάτωθι Συνεταιρισμών:
Σορωνής 177.524 δρχ. Απολλώνων 43535 Δαματριάς 62162, Μονολίθου 202958, Βάτι 10607, Ψίνθου 36784, Λάρδου 405580. Παστίδος 16731, Πυλώνας 30.045 δρχ.

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΣΥΚΩΝ
Μέχρι χθες την εσπέραν είχον συγκεντρωθή εις τας αποθήκας Σάιφε 377 τόννοι σύκων.

3 ΤΟΝΝΟΙ ΚΡΑΣΙΟΥ ΚΑΤΗΝΑΛΩΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΕΜΠΩΝΑΣ
ΠΟΙΟΙ ΕΒΡΑΒΕΥΘΗΣΑΝ

Προχθές εις την Κοινότητα Έμπωνας έλαβε χώραν η διοργανωθείσα υπό του “Φυσιολατρικού Ομίλου Ρόδου” εορτή του κρασιού. Κατ’ αυτήν παρέστησαν ο Διευθυντής της Νομαρχίας κ. Βόνδας, ο Διοικητής Υποδιοικήσεως Ρόδου κ. Χαριτάκης, τριακόσιοι επισκέπται και άπαντες οι κάτοικοι της Κοινότητος. Η εορτή ήρχισε την 8.30 πρωινήν και επερατώθη την 6ην απογευματινήν, αύτη δε εστέφθη υπό επιτυχίαν. Ως ανεκοινώθη υπό των παρευρισκομένων κατηναλώθησαν τρεις τόννοι κρασιού.
Το οποίον προσέφερεν η ΚΑΪΡ και 19 παραγωγοί. Κατά την διάρκειαν της εορτής νεάνιδες φέρουσαι τοπικάς ενδυμασίας εχόρευον διαφόρους χορούς. Τέλος εβραβεύθησαν δια τα κρασιά των οι κ.κ. Δ. Μαυρουδής κ. Π. Αντωνάτος.
Δέον να σημειωθή ότι την όλην εκδήλωσιν παρηκολούθησαν πολυάριθμοι ξένοι περιηγηταί.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑΙ ΒΟΛΑΙ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΙΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Σχολής Χωροφυλακής Ρόδου την 17ην, 18ην, 19ην, 20ην, 21ην και 22αν τρέχοντος και από της πρωΐας μέχρι των απογευματινών ωρών θα ενεργήται εκπαιδευτική βολή εις το προς τούτο πεδίον της Σχολής κείμενον περί το 7ον χιλιόμετρον και ανατολικώς της οδού Ρόδου-Κοσκινού.

ΚΑΤΕΠΕΣΕ ΕΞ ΥΨΟΥΣ 4 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ ΣΟΒΑΡΩΣ
Κατά πληροφορίας εκ Κρητηνίας χθες την 13.15 ο Κλεόβουλος Κωστάκης ετών 32 ενώ ειργάζετο με την συλλογήν ελαιοκάρπου κατέπεσε εκ του δένδρου εξ ύψους 4 μέτρων με αποτέλεσμα να τραυματισθή μάλλον σοβαρώς ως την αριστεράν ωμοπλάτην. Ούτος μετεφέρθη εις το ενταύθα Κρατικόν Νοσοκομείον.

ΓΑΜΟΙ
Προχθές Κυριακήν 15-11-59 εις τον Ιερόν Ναόν του Ευαγγελισμού Ρόδου ετελέσθησαν οι γάμοι του κ. Γεωργίου Κοντολέοντος μετά της εις Αμερικήν διαμενούσης Δίδος Παναγιώτας Συμιακάκη. Στο ταιριαστό ζευγάρι ευχόμεθα κάθε ευτυχίαν.
Οικογένεια
Α.-Π.

ΔΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ο ΔΩΡΙΕΥΣ ΕΠΕΒΛΗΘΗ ΤΟΥ ΦΟΙΒΟΥ 4-1 ΕΞΟΧΟΣ Η ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΟΥ

Ο Δωριεύς μετά από μίαν έξοχον καθ’ όλα εμφάνησιν επεβλήθη ανέτως του Φοίβου Κρεμαστής με σκορ 4-1 (3-1).
Ο νικητής εκινήθη εις-όλας του τας γραμμάς και επέβαλε το παιγνίδι του που είχε ως αποτέλεσμα να σημειώση τέσσερα τέρματα στον συμπαθή Φοίβον.
Στο πρώτο μέρος έπαιξε με περισσότερο κέφι και επέτυχε τρία τέρματα δια των Αδαμάκη, Σπλαγκούνια και Δημητράκη ενώ παράλληλα εδέχθη ένα τέρμα δια του Πελεκάνου ύστερα από αυστηρό πέναλτυ.
Στην επανάληψη η απόδοσις του εμειώθη δεν άφησε όμως την πρωτοβουλία στον Φοίβο. Εσημείωσε και τέταρτο τέρμα δια του Κατσαρά μετά από ένα ισχυρό εξ αποστάσεως σουτ.

Διακρίνουμε από τον νικητή τον πολύ Καστελοριζιό τον Μιτσάγγο και τον Χατζημανώλη για τις ωραίες του ενέργειες. Σαν συγκρότημα ο Δωριεύς υπήρξε τεχνικός με πολλά δείγματα καλού φουτ-μπωλ.
Ο Φοίβος Κρεμαστής μπροστά στην ανωτερότητα του αντιπάλου του έχασε φυσιολογικά. Βέβαια έχασαν με πρωτοβουλία αλλά χωρίς αποτέλεσμα οι κυνηγοί του. Έπαιξε τεχνικά και μέσα στα αθλητικά πλαίσια. Σαν ομάδα ο Φοίβος είναι αξιόμαχος. Καλύτερος ο Μάτσης και ο Βόλας, διακριθείς ο Μαρίνος αλλά αρνητικός ο Πελεκάνος.
Τέλος η διαιτησία του κ. Βεργωτή (επόπται οι κ.κ. Πιπίνος και Σταμούλλης) ήτο καλή. Παρηκολούθει όλες τις φάσεις εκ του σύνεγγυς και έδιδε κατά κανόνα ενδεδειγμένες λύσεις.


Γ.