Λεξιστορείν: Η συναίνεση!

Η λέξη συναίνεση προερχόμενη από το ρήμα συναινώ έχει την έννοια της  συγκατάθεσης, της  αποδοχής, της συμφωνίας. Πρόκειται για μια σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό την πρόθεση συν και β’ συνθετικό το ρήμα αινώ = υμνώ. Άρα η πρώτη σημασία του ρήματος συναινώ ήταν «υμνώ μαζί με άλλους» για να καταλήξει στη σημασία του «συμφωνώ, συγκατατίθεμαι».