Συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας

Συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη 21 Νοεμβρίου η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για να ασχοληθεί με θέματα των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται για συζήτηση 39 θέματα μεταξύ των οποίων και η αποκατάσταση του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στην Κω που υπέστη σοβαρές ζημιές από τον καταστροφικό σεισμό του Ιουλίου του 2017. Το θέμα αφορά την έγκριση των όρων δημοπράτησης και της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή και αποκατάσταση σεισμόπληκτου Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής στη νήσο Κω». 
Ο Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής είναι ο παλαιότερος από τους τρεις ενοριακούς ναούς της πόλης της Κω.

Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στη συνοικία που κάποτε ονομαζόταν "συνοικία της  Άσπας" περιοχή Χαλουβαζιά. Η πρώτη αναφορά στην Αγία Παρασκευή στη συνοικία  Άσπα γίνεται το 1693 στον Κώδικα Α' Αρχείου Δουλείας. Σύμφωνα με μαρτυρίες από το 1763 εμφανίζεται ως ο οικονομικά ευρωστότερος ενοριακός Ναός της πόλης της Κω.

Τα θέματα της ημερήσια διάταξης έχουν ως εξής:
1. Έγκριση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με αριθμό ανακοίνωσης ΣΜΕ 4/2019, και των μελών των επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πράξης, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020, με κωδικό MIS 5041253 και τίτλο: "Τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου".

2. Έγκριση 1ου πρακτικού (1ο και 2ο στάδιο του διαγωνισμού): Έλεγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και εισήγησης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής της υπηρεσίας με τίτλο: «Προσδιορισμός, οριοθέτηση και χάραξη καταδυτικών διαδρομών σε περιοχές φυσικού κάλλους ή πόντισης υφάλων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της ΠΝΑΙ».

3. Έγκριση 1ου Πρακτικού δημοπρασίας (1ο στάδιο - ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αναβάθμιση Ιπποκράτειου Μέλαθρου Κω».
4. Έγκριση 1ου Πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού μειοδότη) του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με συστημικό αριθ. 85515 του έργου: «Κατασκευή τριών γηπέδων τένις».
5. Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το συνοπτικό διαγωνισμό ανάθεσης της μελέτης: «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη γέφυρας ποταμού Μάκαρη».

6. Έγκριση 2ου Πρακτικού (2ο στάδιο - κατακύρωσης του διαγωνισμού) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 81422 του έργου: «Ύδρευση οικισμών ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ και ΝΙΚΕΙΩΝ του Δήμου ΝΙΣΥΡΟΥ».
7. Έγκριση όρων Δημοπράτησης, Επιτροπής Διαγωνισμού και Χειριστή, για το έργο: «Επισκευή – Αποκατάσταση σεισμόπληκτου Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής στη νήσο ΚΩ».

8. Έγκριση όρων Δημοπράτησης, Επιτροπής Διαγωνισμού και Χειριστή, για την προμήθεια: «Εξοικονόμηση ενέργειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Νήσου ΚΩ με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED».
9. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ (24.800,00 με ΦΠΑ 24%), για την παροχή υπηρεσιών: «Εποπτεία Οδικού Δικτύου, στην περιοχή που κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, με την από 13-11-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου».
10. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Πυλώνας».

11. Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου και ανατολικές ακτές – αεροδρόμιο».
12. Έγκριση α) προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 & 32α Ν.4412/2016), β) των όρων δημοπράτησης και γ) επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτήρια (Β’ φάση) Δήμου Ανάφης».
13. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία Π.Ε. Άνδρου».

14. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων Καμινίων».
15. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. ανακοίνωσης ΣΜΕ 2/2019 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2010», με MIS 5038226 και τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών έργων Κυκλάδων».

16. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο: «Επισκευές - συντηρήσεις σε σχολικά κτήρια (Β’ φάση) Δήμου Σίφνου».
17. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης νήσου Κύθνου».
18. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου)
διαγωνισμού για το έργο: «Έργα βελτίωσης - ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου νήσων Κέας, Κύθνου».
19. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο: «Έργα βελτίωσης - ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Μήλου».

20. Έγκριση 2ου Πρακτικού Δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες στο οδικό δίκτυο της ν. Θήρας (2019)».
21. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Θήρας (2018)».
22. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση – Συντήρηση οδικού δικτύου Νάξου (χρήση 2017)».
23. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Προσωρινά μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδού προς λιμένα Αθηνιού».

24. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Μυκόνου (2018)».
25. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας "Υπηρεσίες καταχώρησης νέων προϊόντων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα Μητρώα ΠΟΠ (προστατευόμενο προϊόν προέλευσης), ΠΓΕ (προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης) και ΕΠΙΠ (εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ".
26. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης τεχνικών – οικονομικών προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για «Υπηρεσίες καταγραφής καλλιεργητικών δεδομένων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».

27. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου ποδόσφαιρου της ΕΠΣΔ στις αθλητικές εγκαταστάσεις Καρακόνερου του Δήμου Ρόδου.
28. Τροποποίηση σύμβασης μεταφοράς μαθητών ΣΜΕΑΕ για νήσο ΚΩ με ειδικό όχημα.
29. Έγκριση για την εξειδίκευση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του Δήμου Άνδρου για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση κτηρίου (πρώην Επισκοπείου) του Δήμου Άνδρου».

30. Έγκριση του 2ου πρακτικού, αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης».
31. Έγκριση ένταξης στο Μητρώο αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών Π.Ν.Α.Ι., εταιρειών και φυσικών προσώπων ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου.
32. Απαλλαγή υπολόγου προμήθειας καυσίμων θέρμανσης Περιφερειακής Ενότητας Σύρου.